Nalaten

Voor een gezonde toekomst

“Het Erasmus MC staat in mijn testament”

Meer dan 20 jaar geleden onderging Herman van Hienen een harttransplantatie in het Erasmus MC. Meneer van Hienen is nog steeds dankbaar dat er een professor uit Rotterdam aan zijn bed verscheen: ‘Meneer ik kan u helpen, in het Erasmus MC’. Van Hienen had een ontstoken hartspier en er was volgens zijn artsen niks meer aan te doen. In 1988 kreeg hij een nieuw hart, van iemand anders. In het begin vond hij het geen prettig idee, zo’n vreemd hart. Maar de cardiologen stelden hem gerust, ‘het is nu uw hart meneer Van Hienen’. Hij komt nu al meer dan 20 jaar en wil graag iets terug doen. Na overleg met zijn vrouw en dochter besloot meneer Van Hienen het Erasmus MC op te nemen in zijn testament. ‘Je gaat er toch over nadenken en ik vind het goed om een bepaald bedrag te bestemmen voor zo’n goed doel’.

Nalatenschappen zijn voor de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek onmisbaar: het bestrijden van ziektes is namelijk niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een traject van vallen en weer opstaan, van stap voor stap meer kennis vergaren om onze gezamenlijke ambitie waar te maken: “een gezonde toekomst voor iedereen”.

Een van de manieren om hier aan bij te dragen is het opnemen van de Erasmus MC Foundation in uw testament. Over een schenking via het testament hoeft geen belasting betaald te worden.

Er zijn verschillende manieren waarop u aan de Erasmus MC Foundation of aan één van de fondsen kunt nalaten:

  1. Testament: u kunt de Erasmus MC  Foundation opnemen in uw testament en erfgenaam maken van uw nalatenschap.
  2. Erfstelling: u kunt een bepaald percentage van de erfenis, zoals vastgelegd in een notariële akte, ten gunste laten komen van het Erasmus MC.
  3. Legaat: u kunt een vastgesteld bedrag of goederen ten gunste laten komen van het Erasmus MC.

Een testament moet altijd opgesteld door een notaris.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust en vrijblijvend  contact op met:

Margot Bleeker
010 – 70 34 802
foundation@erasmusmc.nl

Margot Bleeker

Ook uw eigen notaris kunt u infomeren over nalaten, schenken en het opstellen van een testament.