CBF & Toezicht

De Erasmus MC Foundation is in het bezit van het CBF-Keurmerk

Het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) verstrekt eerstegraads keurmerken en certificaten aan fondsenwervende goede doeleninstellingen.
Goede doeleninstellingen met het CBF-Keurmerk of CBF-Certificaat staan onder toezicht van het CBF en voldoen aan strenge eisen. Als gever kunt u er dan op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan.

Erkenning CBF-Keurmerk

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Ongeveer 80% van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF.

Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.