Het effect van muziek op stress en angst bij patiënten vóór een operatie

MU-PRIOR-studie

Welke invloed heeft het luisteren naar muziek in de periode thuis vóór een opname?

Hoofdonderzoeker

Jorrit Verhoeven

Promovendus Jorrit Verhoeven

Prehabilitatie is up and coming in de geneeskunde. Hierbij wordt in het traject vóór een opname gezocht naar manieren om patiënten al in de thuissituatie zo fit en gezond mogelijk te krijgen voor een operatie. Het is al bekend dat muziek direct voor, tijdens en na een operatie positieve effecten heeft de patiënt. Met dit onderzoek wordt gekeken of deze effecten ook bereikt kunnen worden in de langere periode voor een operatie. Daarom is MAM gestart met een nieuw project: de MU-PRIOR-studie.

Met dit onderzoek willen de onderzoekers kijken wat het effect is van het luisteren naar voorkeursmuziek in de periode thuis vóór een opname op het ontstaan van angst, stress, pijn en het ontwikkelen van een delier. Ook gaan we kijken hoe tevreden patiënten zijn met het luisteren naar muziek thuis en of het een positieve invloed heeft gehad op hun kwaliteit van leven.

Over het onderzoek

Patiënten die geopereerd worden aan darmkanker kunnen deelnemen aan het onderzoek. Aan de patiënten wordt gevraagd of zij een week voor de operatie elke dag 3 keer 20 minuten willen luisteren naar muziek. De muziek mogen zij zelf uitkiezen. Op de dag van de opname in het ziekenhuis vullen de patiënten een vragenlijst in waarmee stress en angst gemeten wordt. Deze groep wordt vergeleken met de controlegroep die geen extra muziek hoeft te luisteren.

Help mee dit onderzoek verder mogelijk te maken.

Schenken met belastingvoordeel

U kunt ook met een periodieke schenking dit onderzoeksproject ondersteunen.

Meer informatie

Bekijk meer onderzoeksprojecten

Bekijk hier welke onderzoeksprojecten nog meer lopen bij Muziek als Medicijn

Lees meer