Projecten

Dit is een aantal van de onderzoeksprojecten van de promovendi van het Muziek als Medicijn Fonds

Improve-studie

Voor het eerst zal muziek nu als wetenschappelijk bewezen behandeling kunnen worden ingevoerd bij alle operaties. In de tweede fase van deze studie, de implementatie-fase, wordt onderzocht wat de obstakels, logistieke en praktische implicaties zijn bij patiƫnten, specialisten, verpleegkundigen en andere betrokkenen bij het introduceren van recorded muziek rondom operatieve ingrepen.

Lees meer

MUSYC-studie: hersenchirurgie en delier bij volwassenen

Neurochirurgische operaties zijn complexe ingrepen, die een zeer grote impact hebben op de beleving van de patiƫnt. Vooral operaties aan hersentumoren gaan vaak gepaard met stress en angst. Dat kan de kans op het ontstaan van een delier (acute verwardheid) vergroten. Wij gaan in een studie uitzoeken of muziek voor, tijdens en na de operatie ook het ontstaan van een delier kan voorkomen.

Lees meer

Big Five-studie

Een groot deel van de patiĆ«nten die in het ziekenhuis wordt opgenomen krijgt te maken met vijf complicaties, ā€œde Big five ā€œ: angst, stress, pijn, slaapproblematiek, en delier. Er zal onderzocht worden hoe vaak deze complicaties precies voorkomen. Het doel van het Big five-project is om vervolgens muziek als preventieve behandeling in te zetten om deze complicaties bij opname te voorkomen in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit Big five-project beoogt bewustwording te creĆ«ren in de ziekenhuiswereld omtrent deze veelvoorkomende vijf complicaties.

Lees meer

Music Decare-studie

Binnen dit grootschalig onderzoek wordt gekeken of luisteren naar muziek niet alleen kortstondig, maar ook op langere termijn een effect heeft op de neuro-psychiatrische symptomen bij mensen met dementie die thuis wonen en wat de impact hiervan is op het stressniveau en de gezondheid van de mantelzorger. Hiervoor zullen de effecten op kwaliteit van leven, stemming, gedrag, stress, angst, communicatieve- en cognitieve vaardigheden worden gemonitord.

Lees meer

Relacs-studie

Deze studie wordt gedaan op de intensive care afdeling van het Erasmus MC. Op de IC krijgt de patiƫnt vaak te maken met angst, pijn, slaapstoornis , de kans op delier is groter en de bewegingsvrijheid is zeer beperkt. Dit leidt tot een hoger risico op complicaties en kans op een langer verblijf in het ziekenhuis. Het hoofddoel van deze studie is te onderzoeken of muziek de behoefte aan verdovende en pijnstillende middelen kan verminderen.

Lees meer

MChopin-studie

Elk jaar belanden er in Nederland 25.000 ouderen in het ziekenhuis met een gebroken heup. Deze kwetsbare patiƫntengroep, gemiddeld 79 jaar oud, heeft veel pijn en een groot risico op complicaties, waaronder delier. Deze acuut optredende verwardheid, cognitieve problemen en wisselend bewustzijn komt bij 25-40% van de patiƫnten voor.

Lees meer

IMPECT-studie

De wetenschappelijke bewijzen hebben wij tot nu toe gevonden bij volwassenen, maar nog niet bij kinderen/ adolescenten.

Ryan doet bij deze patiƫntengroep onderzoek. Sinds september 2017 is hij werkzaam bij Muziek als Medicijn en focust hij zich op de effecten van muziek op pijn en angst bij kinderen en jongvolwassenen, die geopereerd worden aan een trechterborst, de IMPECT studie.

Lees meer

Impromptu-studie

Het doel van de Impromtu-studie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiƫnten die een operatie aan de slokdarm of maag ondergaan door de potentieel gunstige effecten van muziek op pijn, angst, stress en medicatiegebruik. Ook wordt onderzocht wat het werkingsmechanisme van het gunstige effect van muziek tijdens een operatie is.

Lees meer