Projecten

Bekijk hier alle nieuwe, lopende en afgeronde onderzoeksprojecten van Muziek als Medicijn in het Erasmus MC

MU-PRIOR-studie

Welke invloed heeft het luisteren naar muziek in de periode thuis vóór een opname?

Lees meer

Big Five-studie

Kan muziek de vijf meest frequente complicaties bij een ziekenhuisopname voorkomen?

Lees meer

Improve-studie

Wat zijn praktische obstakels van muziek bij operaties?

Lees meer

MChopin-studie

Wat is de invloed van muziek rondom de operatie op pijn, angst en delier bij ouderen met een gebroken heup?

Lees meer

Relacs-studie

Kan muziek de behoefte aan verdovende en pijnstillende middelen verminderen?

Lees meer

IMPECT-studie

Wat is het effect van muziek op pijn en angst rondom een operatie bij adolescenten, van 12 tot en met 18 jaar, met een aangeboren afwijking aan de borstkas?

Lees meer

MUSYC-studie: hersenchirurgie en delier bij volwassenen

Wat is het effect van muziek om het ontwikkelen van delier na een hersenoperatie te voorkomen?

Lees meer

Impromptu-studie

Welke invloed heeft muziek tijdens de narcose op de stress- en immuunreactie van het lichaam na een operatie?

Lees meer