Big Five

Angst, stress, pijn, slaapontregeling en delirium

Roos Geensen

Roos Geensen studeerde geneeskunde in Rotterdam en is erg gemotiveerd om te starten met het onderzoek naar de Big Five.

De Big Five

Kan muziek de vijf meest frequente complicaties bij een ziekenhuisopname voorkomen? Het merendeel van de pati√ęnten die in het ziekenhuis worden opgenomen krijgt te maken¬†met de 5 volgende complicaties, ‚Äúde Big Five‚Äú:

1. angst
2. stress
3. pijn
4. slaapontregeling
5. delirium, vooral bij pati√ęnten ouder dan 65 jaar.

Muziek als Medicijn (MAM) wil muziek als preventieve behandeling inzetten om deze 5 problemen aan te pakken. De complicaties hebben immers een nadelig effect op de gezondheid. Muziek is een goedkope behandeling die geen bijwerkingen kent, duurzaam is, kosten kan besparen en het welzijn van de pati√ęnt ten goede komt.

De eerste 4 complicaties komen voor bij het merendeel van de pati√ęnten, van baby tot¬†oudere. Delier, acute verwardheid, komt voor bij 15-85 % van de pati√ęnten ouder dan 65¬†jaar. Dit betekent dat een belangrijk deel van de bevolking van jong tot oud geconfronteerd¬†wordt met deze problemen. Bij 3-4 miljoen opnames per jaar in Nederland en 6-7 miljoen¬†overige bezoeken aan het ziekenhuis betreft het dus een zeer grote groep mensen.

Projectfinanciering

Voor de financiering is MAM volledig afhankelijk van externe bijdragen.

Het Erasmus MC draagt bij aan de indirecte kosten, maar kan dit bedrag niet uit de lopende begroting bekostigen. MAM is voor haar succes dus nog afhankelijk van derden.

Helpt u ons dit project te verwezenlijken? Doneer nu voor dit onderzoek. 

Het onderzoek

Streven naar bewustwording 

De specialisten zijn zich veelal niet of onvoldoende bewust van deze vijf complicaties bij¬†opname van hun pati√ęnten: ‚Äúdie horen er nu eenmaal bij‚ÄĚ is vaak de reactie hierop. In geen enkel land is een¬†structureel beleid ten aanzien van deze problematiek. Alle 5 complicaties kunnen leiden tot¬†andere complicaties. Voor de eerste 4 complicaties kan medicatie worden gegeven die¬†echter bijwerkingen heeft. Voor delier bestaat geen behandeling.¬†Het Big Five-project wil de ziekenhuiswereld bewust maken van deze 5 complicaties die bij¬†bijna alle pati√ęnten voorkomen bij opname in het ziekenhuis.

Muziek kan complicaties voorkomen

De Muziek als Medicijn-groep heeft het hoogste wetenschappelijke bewijs gevonden dat muziek de eerste drie complicaties kan voorkomen bij chirurgie. Er zijn aanwijzingen dat met muziek ook slaapontregeling en delier kunnen worden voorkomen. Bovendien kan het gebruik van pijnstillers na de operatie worden gereduceerd met muziek.

In het project zal worden onderzocht hoe vaak de complicaties precies voorkomen en zal de¬†invloed van muziek bij complicaties worden onderzocht.¬†Indien de resultaten ook bij deze pati√ęntengroep positief zijn kan muziek als preventieve¬†behandeling worden ingezet bij alle ziekenhuis opnamen.

Muziek ter preventie

Er is hoog wetenschappelijke bewijs gevonden dat muziek de eerste 3 complicaties kan voorkomen bij chirurgie.