Contact

Het Muziek als Medicijn Fonds wil op wetenschappelijke basis vaststellen waar en wanneer muziek een positief effect heeft en de toepassing ervan stimuleren.

Statutaire gegevens

Muziek als Medicijn Fonds
p/a Stichting Erasmus MC Foundation
Dr. Molenwaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Bezoekadres
Kamer GK – 656
Burgemeester s’Jacobplein 51
3015 CA ROTTERDAM

Postadres
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM

Bankrekening
NL88 INGB 0000 0029 95
KvK: 41128623
RSIN: 816053327

Muziek als Medicijn

De onderzoeksgroep Muziek als Medicijn beoogt muziek als innovatieve, ‘evidence based’ behandeling binnen èn buiten de gezondheidszorg een plaats te geven. Muziek als duurzame behandelingsvorm kent geen bijwerkingen. De goede toegankelijkheid van muziek in combinatie met minimale kosten maakt een brede toepassing mogelijk en kan kostenbesparend werken.

Door het uitvoeren van systematische literatuuranalyses en kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek draagt de onderzoeksgroep bij aan de wetenschappelijke kennis over de werking en de toepassing van muziek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Muziek als Medicijn of overweegt u een schenking? Neem dan contact op per email info@muziekalsmedicijn.nl of telefonisch met Fryke Wouda Kuipers, tel.: 06 – 1778 1999.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Muziek als Medicijn?
Klik dan hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Erasmus MC Foundation heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.

Het Muziek als Medicijn Fonds  is onderdeel van de Erasmus MC Foundation. Nadere informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht, jaarverslagen, statuten en reglementen vindt u op de website van de Erasmus MC Foundation.

Erasmus MC

ANBI en de fiscus

Het Muziek als Medicijn Fonds is onderdeel van de Erasmus MC Foundation en heeft daarmee de ANBI status. Schenken aan de Erasmus MC Foundation kan hierdoor fiscaal voordelig zijn.

Meer informatie over ANBI’s en giften vindt u op www.belastingdienst.nl

CBF erkend Goed Doel

De Stichting Erasmus MC Foundation is een door de CBF erkend goed doel.
Voor meer informatie hierover kunt u de website van het CBF raadplegen.