Publicaties

Hier vindt u een overzicht van de recente publicaties van en over onze promovendi.

Music makes the people come together

Music makes the people come together is een project geïnitieerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest waarin wordt gezocht naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van muziek. Het orkest ziet bewijs dat muziek van invloed is op het sociaal, mentaal en fysiek welzijn van mensen, maar constateert dat de kennis daarover nog sterk gefragmenteerd is.

Lees verder

Resultaten IMRPOVE-studie

Perioperatieve muziek kan een gunstig effect hebben op postoperatieve pijn, angst, de behoefte aan opioïden (pijnstilling) en de fysieke stressreactie op de operatie. Het doel was om de effecten van intraoperatieve muziek tijdens algehele anesthesie te beoordelen bij patiënten die een operatie voor slokdarmkanker ondergingen.

Lees verder

De Nacht van NTR - Muziek als medicijn

Muziek kan als medicijn helpen om pijn, angst en verwarring te voorkomen rondom een operatie. Die medische magie van muziek wordt bij het Erasmus MC onderzocht door een groep van vijf arts-onderzoekers. Tijdens De Nacht van NTR spreken we daarover met een van die onderzoekers, Thomas Dirven.

Lees verder

Music to prevent deliriUm during neuroSurgerY (MUSYC): a single-centre, prospective randomised controlled trial

Lees verder

Effect of a music intervention on anxiety in adult critically ill patients: a multicenter randomized clinical trial

Eerdere studies hebben aangetoond dat muziek een positief effect heeft op het verminderen van angst, pijn en medicatiebehoefte. Angst is een meer relevant probleem geworden op de IC- afdeling sinds waakzaamheid de voorkeur heeft volgens recente richtlijnen. Toch is er weinig bewijs voor het effect van muziek bij IC-patiënten. Daarom onderzochten we het effect van muziekinterventie op angst bij IC-patiënten.

Lees verder

Nieuwe richtlijn Muziek als Medicijn om kwaliteit zorg te verbeteren

Er is een nieuwe richtlijn beschikbaar voor het gebruik van muziek als medicijn voor, tijdens en na operaties. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs dat muziek stress, angst en pijn kan verminderen bij patiënten die een operatie ondergaan. Muziek kan ook het herstel na de operatie bevorderen en de behoefte aan pijnmedicatie verminderen. Met deze richtlijn kan de kwaliteit van zorg voor patiënten nog verder verbeteren.

Lees verder

De morning-afterpil en ijswater: onderzoekers Erasmus MC op Lowlands

Erasmus MC’ers Clair Enthoven (kinder- en jeugdspsychiatrie) en Emy van der Valk Bouman en Antonia Becker (Muziek als Medicijn) deden afgelopen weekend onderzoek op muziekfestival Lowlands. Op het Lowlands Science terrein werden bezoekers getest op kennis over anticonceptie en werd onderzocht met welk genre muziek zij het beste pijn kunnen verdragen.

Lees verder

Het effect van muziek op veel voorkomende complicaties bij chirurgische en kritisch zieke patiënten

Artsen weten dat de taalfunctie vaak achteruitgaat na wakkere hersenoperaties. De onderzoekers wilden daarom weten of de taalfunctie bij iemand met een muzikale achtergrond achteruitgaat na een wakkere hersenoperatie. Dit onderzochten de onderzoekers bij 46 patiënten. Het blijkt dat een muzikale achtergrond de manier waarop iemand iets uitspreekt (fonologie) beschermt na een wakkere hersenoperatie.

Lees het onderzoek

Klokhuis-uitzending over Muziek als Medicijn

Janouk loopt mee in een ziekenhuis waar ze een heel interessant medicijn voorschrijven. Geen prikken, pillen of vieze drankjes, maar iets wat iedereen kent: muziek.

Bekijk de aflevering

Podcast over Muziek als Medicijn

Onderzoekster en arts Ellaha Kakar deelt haar ervaringen en bevindingen over angst, pijn en stress bij operaties en wat muziek hierbij kan doen. Dit doet zij in de podcast Pioniers van de vooruitgang met Folkert Oosting. Ze vertelt onder andere waarom ze zo’n passie heeft voor onderzoek en hoe het is om te pionieren op dit (relatief-) onbekende terrein. In de podcast vertelt Ellaha ook meer over het gepubliceerde artikel in Open Heart Journal van BMJ.

Luister naar de podcast

Artikel in Plus Magazine

Een leuk artikel over het werk van MAM in het blad Plus Magazine van februari 2021.

Prof. dr. Jeekel werd uitgebreid geïnterviewd door journaliste Heleen Croonen voor het blad Plus Magazine, dat zowel in hard copy als online verschijnt. Het artikel schetst een goed beeld van het werk van onze onderzoekers. Het artikel is volledig te lezen in het februarinummer van Plus Online en via onderstaande knop.

Lees het volledige artikel

Publicatie artikel in Open Heart Journal BMJ

In het onderzoek is het belangrijkste resultaat dat het luisteren van muziek direct voor, tijdens en na een ingreep tot een duidelijke, significante vermindering leidt van angst en pijn bij patiënten na een hartoperatie. Dit is onderzocht voor een operatie aan de bloedvaten van het hart (bypassoperatie) en operaties waarbij hartkleppen worden vervangen. Deze patiënten ervaren rondom de ingreep vaak veel angst en hierdoor ook meer pijn na de ingreep.

Lees het volledige artikel

Muziek helpt tegen verslaving aan pijnstillers

Verslaving aan pijnmedicatie is een groot maatschappelijk probleem. In Nederland gebruiken 1,3 miljoen mensen verslavende pijnmedicatie. Circa 1 op de 15 mensen die tijdens een operatie deze middelen krijgt toegediend wordt chronisch gebruiker. Ons onderzoek toont aan dat patiënten die voor, tijdens en na een operatie een koptelefoon met muziek op krijgen minder pijnmedicatie nodig hebben.

Lees meer

The Effect of Perioperative Music on Medication Requirement and Hospital Length of Stay

In dit artikel - uitgebracht door onder andere arts-onderzoekers Victor Fu en Pim Oomens, en prof. dr. Hans Jeekel - wordt geconcludeerd dat perioperatieve muziek de behoefte aan opioïde en sedatieve medicatie kan verminderen. Dit kan mogelijk de patiëntuitkomst verbeteren en de medische kosten verminderen.

Lees het volledige artikel

Music Interventions in Pediatric Surgery (the MUSIC study, Music Under Surgery In Children)

In dit artikel - uitgebracht door onder andere drs. Rosalie Kühlmann en prof. dr. Hans Jeekel - wordt geconcludeerd dat niet alle jonge kinderen die een operatie ondergaan baat lijken te hebben bij muziekinterventies. De potentiële voordelen van muziekinterventies in de preoperatieve periode en bij kinderen die meer angstig zijn, moeten verder worden onderzocht.

Lees het volledige artikel

The Effect of Perioperative Music on the Stress Response to Surgery: A Meta-analysis

De stressrespons bij een patiënt kan nadelige gevolgen hebben voor het herstel na een operatie. In dit artikel - uitgebracht door onder andere arts-onderzoekers Victor Fu en Pim Oomens, en prof. dr. Hans Jeekel - wordt aangetoond dat peri-operatieve muziek (muziek voor, tijdens en na een operatie) de neuro-endocriene stressrespons op een operatie kan verminderen.

Lees het volledige artikel

Assessing and addressing the problem of pain and distress during wound care procedures in paediatric patients with burns

In deze studie werd de pijnintensiteit en de angst bij pediatrische patiënten met brandwonden die wondverzorgingsprocedures ondergingen geëvalueerd zonder afleiding en ouderlijke aanwezigheid. Er is een correlatie tussen leeftijd en distress: jongere kinderen vertonen hogere distress, wat wijst op een grote behoefte aan betere pijn- en distresscontrole tijdens wondzorgprocedures.

Lees het volledige artikel

Meta‐analysis evaluating music interventions for anxiety and pain in surgery

Deze studie had tot doel angst en pijn na perioperatieve muziekinterventies te evalueren in vergelijking met controlecondities bij volwassen patiënten. Conclusie: Muziekinterventies verminderen angst en pijn significant bij volwassen chirurgische patiënten.

Lees het volledige artikel

The Effects of Perioperative Music Interventions in Pediatric Surgery: a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Muziek wordt al in een aantal ziekenhuizen gebruikt, maar komt nog niet voor in medische richtlijnen van kinderchirurgie en kinderanesthesie. Drie onderzoeken met 196 patiënten, die muziek te horen kregen, voldeden aan tevoren gestelde vereisten. Er werd een positief effect aangetoond op pijn, angst en stress. Dit en ander onderzoek geeft aan, dat muziektherapie overwogen kan worden in het ziekenhuis.

Lees het volledige artikel

Do Hospitalized premature infants benefit from music interventions? A systematic review of randomized controlled trials

Over de hele wereld gebruiken Intensive Care Units voor pasgeborenen steeds vaker muziek. In 20 studies kregen 1128 babies (24 - 40 weken zwangerschap) muziek (opgenomen of live) te horen op de ICU. Ontdek de resultaten en bevindingen in het gehele artikel.

Lees het volledige artikel

Can live music therapy reduce distress and pain in children with burns after wound care procedures? A randomized controlled trial

Deze RCT vond plaats op de brandwondenafdeling in het Red Cross War Memorial Children’s Hospital in Kaapstad, Zuid Afrika bij kinderen tot 13 jaar oud. Ontdek de bevindingen van de artsen en onderzoekers in het gehele artikel.

Lees het volledige artikel

Systematic Review and Meta-Analysis of Music Therapy in Hypertension Treatment: A Quest for Answers

Verschillende gecontroleerde onderzoeken zijn uitgevoerd naar het effect van muziek op een chronisch hoge bloeddruk (hypertensie). De bloeddruk lijkt lager te worden als er over lange termijn een aantal malen per week naar muziek wordt geluisterd. Een kleine subanalyse van drie studies die ook een controlegroep zonder muziek of andere interventies hadden, liet zelfs een statistisch significante en klinisch relevante daling van de bloeddruk zien.

Lees het volledige artikel

Beter met kunst?

In dit artikel wordt de aanwezigheid van kunst in ziekenhuizen in perspectief geplaatst. Het betreft zowel grafische kunst, zoals schilderijen, als andere vormen van kunst zoals muziek. Gezien het potentiële grote belang van kunstuitingen in het ziekenhuis op het welbevinden van de patiënt, lijkt het geoorloofd om meer aandacht te besteden aan kunstuitingen in ziekenhuizen

Lees het volledige artikel