DREAMERS-studie

Onderdeel Big Five-studie

Kan muziek de vijf meest frequente complicaties bij een ziekenhuisopname voorkomen?

Roos Geensen

Roos Geensen studeerde geneeskunde in Rotterdam en is erg gemotiveerd om te starten met het onderzoek naar de Big Five.

DREAMERS

Het slaaponderzoek waar arts-onderzoeker Roos Geensen aan werkt, richt zich op patiënten die een darmoperatie moeten ondergaan. Ze wil weten wat het effect is van muziek op de slaapkwaliteit in het ziekenhuis.

Slaapontregeling is één van de Big 5-problemen die veel patiënten ervaren bij opname in het ziekenhuis. De andere vier veel voorkomende complicaties voor de patiënt worden hierbij ook onderzocht: angst stress, pijn en delier. DREAMERS is een gerandomiseerde studie, wat betekent dat van de grote groep patiënten de ene helft geen muziek krijgt te horen en de andere helft wel. Dit wordt ‘random’ ingedeeld door de computer. Zo kan Roos goed vergelijken welk effect de muziek uiteindelijk heeft gehad bij het slapen in het ziekenhuis.

Lees hier meer over het Big Five-onderzoek. 

Projectfinanciering

Voor de financiering is MAM volledig afhankelijk van externe bijdragen.

Het Erasmus MC draagt bij aan de indirecte kosten, maar kan dit bedrag niet uit de lopende begroting bekostigen. MAM is voor haar succes dus nog afhankelijk van derden.

Helpt u ons dit project te verwezenlijken? Doneer nu voor dit onderzoek.