Voorkomen en ernst van pijn, angst, stress en slaapproblemen rondom een operatie

PASS-flashmob

 Hoe vaak komen pijn, angst, stress en slaapproblemen voor tijdens een ziekenhuisopname vanwege een operatie?

Hoofdonderzoeker

Coördinerend onderzoeker Jetske Stoop

Pijn, angst, stress en slaapproblemen (PASS) komen veel voor onder patiënten die een operatie ondergaan. Bekend is dat deze complicaties nadelig zijn voor het herstel van een patiënt. Het is echter nog onduidelijk hoe vaak deze problemen zich precies voordoen.

Daarom onderzoeken we met deze PASS-Flashmob studie hoe vaak pijn, angst, stress en slaapproblemen voorkomen tijdens een ziekenhuisopname vanwege een operatie. We kijken ook naar de ernst van deze problemen.

Wat is de flashmob-methode?

De flashmob-methode wordt binnen wetenschappelijk onderzoek gebruikt om binnen zeer korte tijd belangrijke vragen op grote schaal te onderzoeken. Het is een landelijk onderzoek, dat op één dag plaatsvindt en waar circa 30 ziekenhuizen verspreid over Nederland aan meedoen. De PASS-Flashmob vindt plaats op woensdag 29 november 2023.

Informatie voor deelnemers

Dit onderzoek wordt door de Muziek als Medicijn-onderzoeksgroep uitgevoerd. Ons doel is om muziek toe te passen in de gezondheidszorg als dat wetenschappelijk bewezen is. Steeds meer onderzoek wijst uit dat muziek helpt, maar we zijn bezig met dit bewijs nog sterker te maken.

In dit onderzoek gebruiken we nog geen muziek, maar willen we vaststellen hoe vaak de bovengenoemde complicaties nu voorkomen, terwijl muziek nog geen standaardbehandeling is. In sommige ziekenhuizen wordt muziek al wel toegepast, of u heeft zelf naar muziek geluisterd. U mag dan alsnog meedoen met dit onderzoek.

Als u meedoet, nemen we eenmalig een vragenlijst af. Hierin vragen we naar kenmerken van u en uw operatie, en ook naar de pijn, angst, stress en slaapproblemen die u mogelijk heeft ervaren. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig en duurt ongeveer tien minuten. Aan dit onderzoek zijn geen risico’s verbonden. We vragen u enkel de vragenlijst te beantwoorden, en we halen geen gegevens uit het patiëntdossier.

Na het onderzoek gaan we de resultaten verwerken. Op basis hiervan zullen we de bevindingen in een wetenschappelijk artikel beschrijven.

Bekijk meer onderzoeksprojecten

Bekijk hier welke onderzoeksprojecten nog meer lopen bij Muziek als Medicijn

Lees meer