MChopin Studie

Effect of Music on the Clinical outcome after Hip fracture OPeratIoNs

MChopin Studie

In maart 2019 is de MChopin studie begonnen die inmiddels in meerdere ziekenhuizen in Nederland loopt. Wij onderzoeken of muziek tijdens de spoedoperatie aan een gebroken heup bijdraagt aan het voorkómen van een delier.

Senioren die tijdens een val hun heup hebben gebroken, moeten volgens de richtlijn binnen één dag geopereerd worden. De ene groep krijgt een koptelefoon met muziek, de andere krijgt geen muziek en gewoon de standaard zorg.

Projectfinanciering

Voor de financiering is MAM volledig afhankelijk van externe bijdragen.

Het Erasmus MC draagt bij aan de indirecte kosten, maar kan dit bedrag niet uit de lopende begroting bekostigen. MAM is voor haar succes dus nog afhankelijk van derden.

Deze studie is nog niet volledig gefinancierd, u kunt ons helpen ons werk af te maken. Helpt u ons dit project te verwezenlijken? Doneer nu voor dit onderzoek. 

Delier

Delier is een acute staat van verwardheid. Het is de meest voorkomende complicatie bij ouderen in het ziekenhuis. Een delier heeft grote, negatieve gevolgen voor het herstel van de oudere ziekenhuispatiënt. Pijn, stress en het gebruik van opiaten zijn belangrijke triggers.

We hebben al bewezen dat muziek tijdens de operatie pijn, stress en het gebruik van opiaten vermindert. We hopen daarom dat we kunnen bewijzen dat muziek tijdens en rondom een heupoperatie ook het aantal gevallen van delier drastisch kan verminderen.

Heupfractuur

Een heupfractuur is een veel voorkomende complicatie bij ouderen en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven.