Improve

Implementation of Music intervention in the PeRiOperatiVe standard carE

Ellaha Kakar

Ellaha heeft onlangs een presentatie gehouden over haar studies. Klik hier om deze te bekijken.

De implementatie-fase

Wat zijn praktische obstakels van muziek bij operaties?

Voor het eerst zal muziek nu als wetenschappelijk bewezen behandeling kunnen worden ingevoerd bij alle operaties.
In fase 2 van de implementatie studie gaan wij gezamenlijk met een team van betrokkenen bij de periopatieve zorg (één chirurg, één anesthesioloog, één verpleegkundige etc.) in het IJsselland Ziekenhuis een op maat gemaakte strategie ontwikkelen op basis van de barrières die in de eerste fase zijn gevonden.

De strategie zal structureel worden opgebouwd op basis van de huidige literatuur over implementatie en hoe deze barrières aangepakt moeten worden. Als voorbeeld: indien een barrière is dat kennis over de muziekinterventie onvoldoende is zal een strategie zijn om structureel les te geven over de effecten van muziek. In dit proces zullen wij ook een plan maken hoe wij het proces zullen evalueren; hoe gaat het met de implementatie? Hoe kunnen we deze verbeteren?

Projectfinanciering

Voor de financiering is MAM volledig afhankelijk van externe bijdragen.

Het Erasmus MC draagt bij aan de indirecte kosten, maar kan dit bedrag niet uit de lopende begroting bekostigen. MAM is voor haar succes dus nog afhankelijk van derden.

Helpt u ons dit project te verwezenlijken? Doneer nu voor dit onderzoek. 

Onderzoeksfase

Deze onderzoeksfase zal 2 jaar beslaan. Vervolgens wordt gedurende de volgende fase het ziekenhuis-breed bij operaties ingezet bij het Erasmus MC en bij andere ziekenhuizen in Nederland. Bij dit laatste proces is begeleiding vanuit het MAM-team essentieel. Ook daarna zal het MAM-team betrokken blijven bij het oplossen van knelpunten en meedenken over oplossingen.

Richtlijnontwikkeling

Er is momenteel een Richtlijn-ontwikkeling voor toepassing van muziek bij alle operaties in Nederland ter hand genomen door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Anesthesie, Geriatrie en Intensive Care Geneeskunde op basis van het hoogste bewijs, level-1 evidence, dat door de MAM projectgroep is gevonden.

Presentatie van Ellaha Kakar

Muziek voor de operatie

Door naar muziek te luisteren kunnen patiënten rustiger worden voordat zij een operatie ondergaan.