De Impromptu studie

Intraoperative Music to PROMote PaTient oUtcome

Victor Fu

Victor Fu heeft voor deze studie 70 chirurgie-patiënten met maag- of slokdarmkanker onderzocht. Momenteel is hij de resultaten van het onderzoek aan het verwerken.

Impromptu

Welke invloed heeft muziek tijdens de narcose op de stress- en immuunreactie van het lichaam na een operatie?

Per jaar wordt bij bijna 4.000 patiënten in Nederland kanker ontdekt in de slokdarm of de maag. Dit aantal neemt jaarlijks toe. De behandeling voor genezing hiervan bestaat uit een operatie. De meest voorkomende complicatie is een longontsteking. Long-gerelateerde complicaties dragen voor bijna twee derde bij aan de sterfte rond deze operatie. Pijn is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van een longontsteking. Ondanks pijnstilling ervaart een groot deel van de patiënten nog veel pijn na de operatie. Verder is een verhoogde stressreactie ook geassocieerd met het ontwikkelen van complicaties.

Het doel van de Impromtu-studie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die een operatie aan de slokdarm of maag ondergaan door de potentieel gunstige effecten van muziek op pijn, angst, stress en medicatiegebruik. Ook wordt onderzocht wat het werkingsmechanisme van het gunstige effect van muziek tijdens een operatie is.

Projectfinanciering

Dit onderzoek is reeds volledig gefinancierd.

Wel kunt u ons helpen onze andere projecten te verwezenlijken. Voor de financiering is MAM volledig afhankelijk van externe bijdragen.

Doneer nu voor onderzoek naar muziek als medicijn.

Het onderzoek

Deze studie betreft een klinisch onderzoek bij 70 chirurgie-patiënten met maag- of slokdarmkanker. Deelnemende patiënten krijgen wel of niet muziek via een koptelefoon tijdens de operatie. Omdat de muziek wordt afgespeeld tijdens de narcose en alle deelnemende patiënten een koptelefoon op krijgen, weet noch de patiënt noch de zorgverlener of er muziek is afgespeeld.

Tijdens de operatie zal er gekeken worden naar het effect van muziek op de stressrespons van het lichaam. Hiervoor zullen speciale stoffen in het bloed worden gemeten, waarvan de patiënt niks merkt. Verder zal er worden gekeken naar het effect van muziek op het verminderen van pijn na de operatie, het medicatiegebruik, het optreden van complicaties en de opnameduur in het ziekenhuis.

De betrokken ziekenhuizen:

  • Erasmus MC
  • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
  • Maasstad Ziekenhuis