MUSYC – Hersenchirurgie en delier bij volwassenen

MusiC to prevent deliriUm during neuroSurgerY

Pablo Kappen

Pablo heeft onlangs een presentatie gegeven over een aantal van zijn studies. Klik hier om deze te zien.

MUSYC studie

Onderzoek naar het effect van muziek om het ontwikkelen van delier na een hersenoperatie te voorkomen.

Neurochirurgische operaties zijn complexe ingrepen, die een zeer grote impact hebben op de beleving van de patiënt. Een onderschatte complicatie na een hersenoperatie is het delier, dat in 30% van de gevallen voorkomt.

Delier, een staat van acute verwardheid met hallucinaties, is een nare ervaring voor patiënt en familie. Ondanks veelvuldig onderzoek bestaat er nog geen goede preventieve behandeling tegen delier. Er is een aantal uitlokkende factoren voor het ontstaan van een delier, zoals stress, angst en pijn. Muziek heeft daar reeds een positief effect op aangetoond. Ook heeft muziek een positief verlagend effect op de dosering van slaapmedicatie en opioïden rondom een ingreep.

Hierom wordt nu onderzocht of muziek rondom hersenoperaties een positief effect heeft op het voorkomen van delier. Ook zullen wij ons in dit onderzoek verder verdiepen in het werkingsmechanisme van het delier en de muziekregistratie onder narcose.

Projectfinanciering

Dit onderzoek is reeds volledig gefinancierd.

Wel kunt u ons helpen onze andere projecten te verwezenlijken. Voor de financiering is MAM volledig afhankelijk van externe bijdragen.

Doneer nu voor onderzoek naar muziek als medicijn.

Het onderzoek

De MUSYC studie betreft een klinisch onderzoek bij 300 patiënten die een hersenoperatie ondergaan in het Erasmus MC. Het doel is om wetenschappelijk aan te tonen dat muziek leidt tot een vermindering van het optreden van delier, doordat muziek een aangetoond gunstig effect heeft op andere uitlokkende risicofactoren van delier. Ook wordt het werkingsmechanisme van delier en de muziekregistratie onder narcose onderzocht.

Een vermindering van delier en medicatiegebruik betekent mogelijk minder complicaties na de operatie, een kortere opnameduur in ziekenhuis en verpleeghuis, sneller functieherstel, een betere kwaliteit van leven en een verlaging van de zorgkosten. Deelnemende patiënten krijgen wel of geen muziek via een koptelefoon voor, tijdens en na de operatie. Na ontslag uit het ziekenhuis zullen patiënten tot 6 weken na de operatie worden gevolgd om te kijken naar de zelfstandigheid van de patiënt en het cognitieve vermogen.

Presentatie van Pablo Kappen

Een onderschatte complicatie

Delier komt in 30% van de gevallen voor na een hersenoperatie. Delier is een staat van acute verwardheid met hallucinaties en is een nare ervaring voor patiënt en familie.