Erasmus MC Foundation

De Erasmus MC Foundation is dé plek waar alle fondsenwervende initiatieven binnen het Erasmus MC samenkomen.

Statutaire gegevens

Stichting Erasmus MC Foundation
Dr. Molenwaterplein 40
3015 GD Rotterdam

NL88 INGB 0000 0029 95
KvK: 41128623
RSIN: 816053327

Muziek als Medicijn is onderdeel van de Erasmus MC Foundation

De Erasmus MC Foundation is het officiële steunfonds van het Erasmus MC. De stichting heeft tot doel om concrete projecten in het Erasmus MC mogelijk te maken. Meestal gaat het om wetenschappelijk onderzoek, maar ook de aanschaf van apparatuur en projecten ten behoeve van patiëntenzorg komen in aanmerking.

De Erasmus MC Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan de Erasmus MC Foundation kan hierdoor fiscaal voordelig zijn.

Sinds 1 december 2019 is de foundation in het bezit van de Erkenning Goed Doel, afgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de onafhankelijke toezichthouder Goede Doelen.

Erasmus MC Foundation

Bezoekadres
Kamer GK – 212
Burgemeester s’ Jacobplein 51
3015 CA ROTTERDAM

Postadres
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM

Website
www.erasmusmcfoundation.nl