Twee Daniel den Hoed Awards 2021

dr. Sophie Veldhuijzen van Zanten

Zeker voor patiënten met hersentumoren brengt deze nieuwe, minimaal-invasieve behandeloptie mogelijk positieve invloed op de overleving en kwaliteit van leven.

Bekijk alle Daniel den Hoed Awards

Daniel den Hoed Award 2021 voor dr. Sophie Veldhuijzen van Zanten

Dr. Sophie Veldhuijzen van Zanten heeft de Daniel den Hoed Award 2021 toegekend gekregen voor haar onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van patiënten met hersentumoren.

Sophie Veldhuijzen van Zanten doet ruim 10 jaar onderzoek naar de behandeling van (kinder)hersentumoren. In een, door haar in 2020 geïnitieerde pilot studie, werd een radioactieve stof (gallium) gekoppeld aan het zogenaamde prostaat-specifiek membraanantigeen (PSMA). Dit “Ga-PSMA” kan gebruikt worden voor het maken van beelden met een PET-scanner. In deze lopende pilot studie wordt gekeken of deze techniek – die veel gebruikt wordt bij patiënten met prostaatkanker – ook geschikt is om hersentumoren in beeld te brengen. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat inderdaad het geval. Bovendien blijkt dat PSMA specifiek voorkomt in hersentumoren, in tegenstelling tot het normale hersenweefsel. Dit principe is uitermate geschikt voor therapie: hierbij wordt PSMA gekoppeld aan een sterkere radioactieve stof (actinium). “Ac-PSMA” is zo sterk dat het na binding aan de tumor lokaal de tumorcellen kan bestralen, maar zonder dat daarbij het normale hersenweefsel wordt beschadigd. Recent werd al aangetoond dat dit principe in patiënten met prostaatkanker leidt tot vermindering van pijn en afname in grootte van de tumor, met weinig bijwerkingen. Deze techniek wordt nog nergens in de wereld toegepast voor patiënten met hersentumoren.

Dr. Sophie Veldhuijzen van Zanten arts in opleiding tot specialist bij de Radiologie & Nucleaire Geneeskunde.

Met de Daniel den Hoed Award wil ik een eerste proof of concept studie uitvoeren om het potentieel van een behandeling met Ac-PSMA te bevestigen bij patiënten met progressief/recidiverend glioom.”

dr. Jos Elbers

“De Daniel den Hoed Award geeft mij de kans te werken aan een betere toekomst voor mensen die geraakt worden door hoofd-hals kanker.”

Bekijk alle Daniel den Hoed Awards

Daniel den Hoed Award 2021 voor dr. Jos Elbers

Jos Elbers heeft de Daniel den Hoed Award 2021 gekregen voor zijn onderzoeksvoorstel naar een nieuwe bestralingsbehandeling om de overlevingskansen van patiënten met hoofd-halskanker te verbeteren.

De overlevingskansen na radiotherapie (bestraling) voor hoofd-halskanker zijn slecht. Er zijn aanwijzingen dat de overlevingskansen kunnen worden verbeterd door immuuntherapie toe te voegen aan de behandeling met radiotherapie. Echter, radiotherapie heeft ook negatieve effecten op het immuunsysteem. De optimale balans tussen een stimulerende en remmende werking van bestraling, in combinatie met immuuntherapie, moet nog worden gevonden.

Het doel van deze studie is om aan te tonen dat het veilig is om, en het immuunsysteem het beste kan worden gespaard door, (1) de bestralingsdosis per keer te verhogen waardoor het aantal bestralingen kan worden verlaagd, (2) de bestralingsdosis anders te verdelen en (3) te bestralen met protonen in plaats van fotonen. Deze aangepaste behandeling bestaat uit slechts 20 bestralingen, in plaats van de standaardbehandeling van 35 bestralingen.

Voor vervolgonderzoek zal worden bepaald welke type immuuntherapieën het beste kunnen worden gecombineerd met deze aangepaste vorm van bestraling, en op welk moment. Deze studie is daarmee een belangrijke eerste stap in de richting van nieuwe immuno-radiotherapie combinaties om de overlevingskansen van patiënten met hoofd-halskanker te verbeteren.

Dr. Elbers is radiotherapeut-oncoloog en gespecialiseerd in hoofd-halskanker.

Daniel den Hoed Award

In 2014 – het jaar dat we 100 jaar Daniel den Hoed vierden – werd de eerste Daniel den Hoed Award uitgereikt.

Lees meer over Daniel den Hoed

Daniel den Hoed Award

Het Daniel den Hoed Fonds reikt de award – ter waarde van € 250.000 – ieder jaar uit aan jonge, talentvolle, gepromoveerde onderzoekers in het Erasmus MC Kanker Instituut. In 2014 werd de allereerste Daniel den Hoed Award uitgereikt, ter ere van de 100ste verjaardag van de Daniel den Hoed Kliniek. De Daniel den Hoed Award wordt om en om uitgereikt aan een clinicus en aan een fundamenteel wetenschappelijk onderzoeker. In 2021 heeft het fonds twee Daniel den Hoed Awards mogen uitreiken, beide winnaars zijn artsen.

Daniel den Hoed Fonds

Het Daniel den Hoed Fonds haalt geld op voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut. Het fonds is onderdeel van de Erasmus MC Foundation.

Ga naar homepage Daniel den Hoed Fonds