Daniel den Hoed Award

Daniel den Hoed Borstbeeld

In 2014 werd de eerste Daniel den Hoed Award uitgereikt, ter ere van de 100ste verjaardag van de Daniel den Hoed Kliniek. Het Daniel den Hoed Fonds reikt deze prijs – ter waarde van € 250.000 – uit aan jonge, talentvolle, gepromoveerde onderzoekers. Met behulp van deze prijs kunnen de onderzoekers hun projecten en wetenschappelijke onderzoeken verder realiseren.

Het Daniel den Hoed Fonds steunt kankeronderzoek in het gehele Erasmus MC. Het Erasmus MC Kanker Instituut staat in Nederland en internationaal bekend om hoogwaardig, innovatief onderzoek gecombineerd met state-of-the-art behandeling van elke patiënt.

Tijdlijn winnaars Daniel den Hoed Award

Ontdek in onderstaande tijdlijn meer over de winnaars, hun onderzoeken en hun ambities op het gebied van wetenschappelijk kankeronderzoek.

 • 2022

  Dr. Simone Dalm

  Hoe kan de behandeling van prostaatkanker met radioactieve stoffen effectiever en veiliger? Dat gaat de winnaar van de Daniel den Hoed award 2022 dr. Simone Dalm onderzoeken met haar team in het Erasmus MC.

  Tegenwoordig is het ook mogelijk om met diezelfde radioactieve stof (met minimale aanpassingen) patiënten met prostaatkanker te behandelen. Patiënten met prostaatkanker krijgen dan naast chemo- en/of hormoontherapie ook een therapie genaamd radionuclide therapie. Artsen gebruiken één soort stof die de tumoren in beeld brengt én de tumoren kan behandelen. Zo’n soort methode wordt ook wel theranostiek genoemd.

  Met het bedrag dat Simone ontvangt, wil ze onderzoeken hoe verschillende radioactieve stoffen gecombineerd kunnen worden met als doel de behandeling van prostaatkanker met theranostiek effectiever en veiliger te maken.

  Lees meer over het onderzoek dat Simone Dalm gaat uitvoeren.

 • 2021

  Dr. Sophie Veldhuijzen van Zanten

  Dr. Sophie Veldhuijzen van Zanten is gepromoveerd arts in opleiding tot specialist bij de Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. Veldhuijzen van Zanten heeft de Daniel den Hoed Award 2021 toegekend gekregen voor haar onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van patiënten met hersentumoren.

  Met de Daniel den Hoed Award wil ik een eerste proof of concept studie uitvoeren om het potentieel van een behandeling met Ac-PSMA te bevestigen bij patiënten met progressief/recidiverend glioom. Zeker voor patiënten met hersentumoren, voor wie de behandelopties tot nu toe beperkt of zeer ingrijpend zijn, brengt deze nieuwe, minimaal-invasieve behandeloptie mogelijk positieve invloed op de overleving en kwaliteit van leven.

  Recent werd al aangetoond dat dit principe in patiënten met prostaatkanker leidt tot vermindering van pijn en afname in grootte van de tumor, met weinig bijwerkingen. Deze techniek wordt nog nergens in de wereld toegepast voor patiënten met hersentumoren.

 • 2021

  Dr. Jos Elbers

  Dr. Jos Elbers is radiotherapeut-oncoloog en gespecialiseerd in hoofd-halskanker. Elbers heeft de Daniel den Hoed Award 2021 gekregen voor zijn onderzoeksvoorstel naar een nieuwe bestralingsbehandeling om de overlevingskansen van patiënten met hoofd-halskanker te verbeteren.

  De overlevingskansen na radiotherapie (bestraling) voor hoofd-halskanker zijn slecht. Er zijn aanwijzingen dat de overlevingskansen kunnen worden verbeterd door immuuntherapie toe te voegen aan de behandeling met radiotherapie. Echter, radiotherapie heeft ook negatieve effecten op het immuunsysteem. De optimale balans tussen een stimulerende en remmende werking van bestraling, in combinatie met immuuntherapie, moet nog worden gevonden. Het doel van deze studie is om aan te tonen dat het veilig is om, en het immuunsysteem het beste kan worden gespaard door, (1) de bestralingsdosis per keer te verhogen waardoor het aantal bestralingen kan worden verlaagd, (2) de bestralingsdosis anders te verdelen en (3) te bestralen met protonen in plaats van fotonen. Deze aangepaste behandeling bestaat uit slechts 20 bestralingen, in plaats van de standaardbehandeling van 35 bestralingen.

  Deze studie is daarmee een belangrijke eerste stap in de richting van nieuwe immuno-radiotherapie combinaties om de overlevingskansen van patiënten met hoofd-halskanker te verbeteren.

 • 2020

  Dr. Hayri Emrah Balcioglu

  Dr. Emrah Balcioglu heeft dit jaar de Daniel den Hoed Award in ontvangst mogen nemen. De 2020 Award staat in het teken van fundamenteel onderzoek. Dr. Balcioglu is werkzaam in het laboratorium van de Tumorimmunologie. Met behulp van de award kan hij zijn onderzoek  ‘Gebruik van 3D modellen van kanker- en afweercellen voor realtime monitoring van de interactie‘ voortzetten in het Erasmus MC.

  Door gebruik te maken van een innovatief 3D model bestaande uit kankercellen én immuuncellen van patiënten, wil Balcioglu de infiltratie van immuuncellen in de tumor, hun verblijf én de anti-tumor activiteit real time monitoren. Dit onderzoek geeft inzicht in de directe interacties tussen de tumorcel en de afweercel; doel is de ontwikkeling van nieuwe manieren om tumoren gevoelig te maken voor immuuntherapie.

  Balcioglu: “It is an aknowledgement of my work to have received the Daniel den Hoed Award. But more importantly, it gives me the opportunity to make important steps in the improvement of the treatment of patients with cancer.”

 • 2019

  Dr. Stijn Keereweer

  Stijn Keereweer is hoofd-hals chirurg en een jonge, talentvolle, onderzoeker in het Erasmus MC Kanker Instituut.

  “Dagelijks zie ik als hoofd-hals chirurg van dichtbij de verwoestende werking die hoofd-hals kanker heeft op patiënten en hun omgeving. De enige factor die ik als chirurg kan beïnvloeden is het zo goed en volledig mogelijk wegsnijden van de tumor, met daarbij zoveel mogelijk behoud van functionaliteit en cosmetiek in het hoofd-hals gebied.”, aldus Stijn.

  Dankzij de award kan Stijn onderzoek doen naar een nieuwe, innovatieve combinatie van twee optische technieken (fluorescentie-geleide chirurgie en Raman spectroscopie) die chirurgen in staat stelt om tijdens de operatie mondholte tumoren beter volledig te kunnen verwijderen.

Stijn Keereweer
 • 2019

  Jurjen Versluis

  In 2019 hebben we niet één maar twee Daniel den Hoed Awards mogen uitreiken! ⁠
  Jurjen Versluis is internist-hematoloog en verbonden aan de afdeling hematologie van het Erasmus MC. Hij promoveerde in 2017 cum laude aan de Erasmus Universiteit op het onderwerp: “Allogene stamceltransplantatie bij patiënten met acute myeloïde leukemie – een toegespitste benadering”.

  Met het budget van de Daniel den Hoed Award zet hij zijn onderzoek naar de toepassing van allogene stamceltransplantatie bij oudere patiënten voort. Hij gaat een innovatief en complex risico model ontwikkelen om artsen en patiënten beter te informeren over behandelingskeuzes tijdens het intensieve traject van een oudere acute myeloïde leukemie patiënt.

  Lees hier de update van Jurjen.

Jurjen Versluis
 • 2018

  Dr. Astrid van der Veldt

  In 2018 is de Daniel den Hoed Award toegekend aan Dr. Astrid van der Veldt, internist-oncoloog. Het project van dr. van der Veldt gaat vooral over uitzaaiingen van kanker in de hersenen.

  Nieuwe behandelingen zoals immuuntherapie hebben de vooruitzichten van patiënten met gevorderd melanoom indrukwekkend verbeterd, maar moeilijk te behandelen uitzaaiingen in de hersenen zijn een toenemend probleem. In het project van dr. van der Veldt zullen nieuwe beeldvormende technieken worden ontwikkeld om uitzaaiingen in de hersenen beter te kunnen detecteren. Ook is het doel om falen van de behandelingen beter te kunnen begrijpen om deze vaak fatale uitzaaiingen beter te kunnen behandelen.

dr. van der veldt
 • 2017

  Dr. Nitika Taneja

  Dr. Nitika Taneja is senior onderzoeker op de afdeling Moleculaire Genetica van het Erasmus MC en ontving eind 2017 de Daniel den Hoed Award. Met behulp van de award is zij in 2018 gestart met haar onderzoek “Chromatine ‘remodelers’ maken de weg vrij naar nieuwe behandelingen met chemotherapie.”

  “Het belangrijkste doel dat wij als laboratorium nastreven is het vinden van betere en nieuwe therapieën voor patiënten met kanker: dit doen we door het bestuderen en bewerken van factoren die vaak gemuteerd (veranderd) zijn in kankercellen. Mijn groep heeft grote voortgang geboekt in de zoektocht naar de chromatine-vervormings-routes. Deze chromatine vervormers kunnen een belangrijk aangrijpingspunt zijn voor nieuwe kanker therapieën.”, aldus Dr. Taneja.

Nitika Taneja
 • 2016

  Julie Nonnekens

  Julie Nonnekens verricht onderzoek naar de onderliggende mechanismen van radioactieve behandeling van kanker. Met haar expertise op het gebied van DNA-schade en anti-kankertherapieën slaat ze de brug tussen het fundamentele laboratoriumonderzoek en de klinische toepassing.

  ‘Niets is zo complex als het menselijk lichaam.’, aldus Julie Nonnekens.

  Met de Daniel den Hoed Award gaat ze onderzoek doen naar de effecten van anti-kanker therapie in kanker-en gezonde cellen.

Julie Nonnekens
 • 2016

  Dr. Leonie Smeenk

  Ook Leonie Smeenk won de Daniel den Hoed Award in 2016. Leonie is postdoctoral researcher in het Erasmus MC. Met de gewonnen award gaat Leonie fouten in het DNA onderzoeken bij leukemie.

Leonie Smeenk
 • 2015

  Dr. Hans Hofland

  In 2015 won dr. Hans Hofland de Daniel den Hoed Award voor zijn veelbelovende onderzoek ‘Zoektocht naar de rol van verschillende steroïdenhormonen en hun receptoren in de groei van prostaatkanker’. 

  Hij onderzoekt welke hormonen er mogelijk betrokken zijn bij het ontstaan en de groei van prostaatkanker. Doel is om mannen met prostaatkanker op termijn een gerichte individuele behandeling te kunnen bieden.

dr.hans hofland
 • 2014

  Dr. Rute Marques

  Rute Marques won in 2014 de Daniel den Hoed Award voor haar onderzoek ‘Nieuwe wegen om de effectiviteit van PI3 kinase therapie bij prostaatkanker te vergroten‘. Rute Marques is vanaf 2011 werkzaam als postdoctoraal researcher in het Erasmus MC.

Rute Marques
 • 2014

  Dr. Qiuwei Pan

  Qiuwei Pan was in 2014 een van de twee winnaars van de Daniel den Hoed Award.

  Hij kan met de Award zijn onderzoek ‘Op zoek naar het ontstaan van leverkanker‘ voortzetten. Door de modernste moleculaire en celbiologie op te nemen, wil zijn onderzoek bijdragen aan het begrip van virus-gastheerinteracties, aan de ontwikkeling van nieuwe antivirale therapieën en aan een beter begrip van hoe hepatitis-virussen levercarcinogenese veroorzaken.

Qiuwei Pan

Ontdek meer van onze projecten

Immuuntherapie verder brengen

De opbrengst van de campagne We moeten doorgaan! wordt besteed aan de verdere ontwikkeling van immuuntherapie. Een relatief nieuwe vorm van therapie die de afgelopen jaren een revolutie teweeg heeft gebracht bij de behandeling van kankerpatiënten.

Lees meer over dit project

Adoptieve T-cel therapie

Met de opbrengst van de Maak Kanker Kansloos 2019 is onder andere een onderzoek over  adoptieve T-cel therapie (immuuntherapie), onder leiding van hoogleraar Reno Debets gefinancierd.

Lees meer over dit project

Elektronenmicroscoop

In 2018 werd er met de opbrengst van Maak Kanker Kansloos een elektronenmicroscoop aangeschaft. Met behulp van deze microscoop zijn er grote stappen gemaakt in het onderzoek naar therapie op maat.

Lees meer over dit project