ANBI & CBF

Annette Aué-Nugteren

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op met ons kantoor: foundation@erasmusmc.nl of bel 010 703 48 02.

Stuur een mail

ANBI

De Erasmus MC Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan de Erasmus MC Foundation kan hierdoor fiscaal voordelig zijn.

Daarnaast is de foundation geen schenk- en erfbelasting verschuldigd bij ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Bereken direct uw fiscale voordeel

Klik hier om direct uw fiscale voordeel te berekenen.

De Erasmus MC Foundation is in het bezit van de CBF-Erkenning

Het CBF verstrekt eerstegraads keurmerken en certificaten aan fondsenwervende goede doeleninstellingen. Als gever kunt u er dan op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan. De Erasmus MC Foundation is sinds 1 december 2019 in het bezit van deze Erkenning Goed Doel.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Klik hier om ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

CBF