ANBI & CBF

ANBI

De Erasmus MC Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan de Erasmus MC Foundation kan hierdoor fiscaal voordelig zijn.

Daarnaast is de foundation geen schenk- en erfbelasting verschuldigd bij ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Bereken direct uw fiscale voordeel

Klik hier om direct uw fiscale voordeel te berekenen.

De Erasmus MC Foundation is in het bezit van de CBF-Erkenning

Het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) verstrekt eerstegraads keurmerken en certificaten aan fondsenwervende goede doeleninstellingen. Als gever kunt u er dan op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan. De Erasmus MC Foundation is sinds 1 december 2019 in het bezit van deze Erkenning Goed Doel.

Wat is de Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Ongeveer 80% van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Klik hier om ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.