Bestuur & Raad van Toezicht

De functie van directeur-bestuurder wordt vervuld door dr. Leonore Tuijt.

De Raad van Toezicht (RvT) van de Erasmus MC Foundation heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT-leden ontvangen geen vergoeding voor hun taken.

De RvT bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Mr. R.B. Gerretsen (voorzitter) (Co-head Corporate Litigation bij Windt Le Grand Leeuwenburgh)
  • Mevrouw prof. mr. T.J. Mellema – Kranenburg (Partner bij Verhees Notarissen)
  • Prof. Dr. E.J. Kuipers (Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC)
  • Drs. O.F.J. Paymans (Eigenaar 4P Consultancy)
  • De heer C.Th. Reckers
  • De heer J.G.A. Rijnierse