Bestuur & Raad van Toezicht

De functie van directeur-bestuurder wordt vervuld door dr. Leonore Tuijt.

De Raad van Toezicht (RvT) van de Erasmus MC Foundation heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT-leden ontvangen geen vergoeding voor hun taken.

De RvT bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Mr. R.B. Gerretsen (voorzitter) (Co-head Corporate Litigation bij Windt Le Grand Leeuwenburgh)
  • Mevrouw dr. J.G. Boonstra (Vicevoorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC)
  • Mevrouw prof. mr. T.J. Mellema – Kranenburg (Partner bij Verhees Notarissen)
  • Drs. O.F.J. Paymans (Eigenaar 4P Consultancy)
  • De heer C.Th. Reckers
  • De heer J.G.A. Rijnierse

Begin januari 2022 heeft Prof. Dr. E.J. Kuipers (tot begin januari 2022 voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC) zijn ontslag als Raad van Toezicht lid aangeboden, vanwege de aanvaarding van het ministerschap van VWS.