Organisatie

De Erasmus MC Foundation is het officiële steunfonds van het Erasmus MC en steunt – samen met u – veelbelovend onderzoek in het Erasmus MC.

Ons Team

Dit zijn de mensen die de Erasmus MC Foundation vertegenwoordigen en zich dagelijks inzetten om een bijdrage te leveren aan een betere gezondheid voor iedereen.

Meer informatie

Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezichtleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.

Meer informatie

Statuten en Reglementen

In de reglementen van respectievelijk de Raad van Toezicht en de directie zijn alle niet in de statuten belegde zaken vastgelegd.

Meer informatie