Statuten en Reglementen

Stichting Erasmus MC Foundation is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41128623 en heeft de ANBI status met RSIN nummer 816053327. De stichting is statutair gevestigd te Rotterdam. De rechtsvorm is een stichting.

In de statuten van de Erasmus MC Foundation staan de doelstellingen en belangrijkste regels van de stichting beschreven. In de reglementen van respectievelijk de Raad van Toezicht en de directie zijn alle niet in de statuten belegde zaken vastgelegd.