ERASMUS MC BUSINESS CLUB

Investeer in wetenschappelijk toponderzoek in het Erasmus MC, zodat artsen aandoeningen beter kunnen begrijpen, behandelen, voorspellen en voorkomen. Omdat het altijd beter kan. Altijd beter moet. En onderzoek beter maakt.

De Business Club is een club op directieniveau. Genodigd zijn zakelijke relaties van het Erasmus MC en bedrijven in de stad die het Erasmus MC een warm hart toedragen. Wij bekijken graag samen met u welke samenwerking het beste bij uw organisatie en medewerkers past. Zo kunt u partner worden bij één van onze sportieve evenementen, in actie komen met collega’s of lid worden van Business Club van het Erasmus MC.

Waar gaan donaties naartoe?

Het Erasmus MC gaat voor nog betere patiëntenzorg. Daar is wetenschappelijk toponderzoek voor nodig, zodat artsen ziekten en aandoeningen beter kunnen begrijpen, voorspellen, behandelen en voorkomen. Om wetenschappelijk toponderzoek te kunnen doen, hebben specialisten van het Erasmus MC financiering nodig. Nu en in de toekomst.

Samen met onze Business Club-leden maakt de Erasmus MC Foundation dit belangrijke wetenschappelijke toponderzoek en deze zorgprojecten mogelijk via fondsenwerving.

Lees meer over de onderzoeken die we samen met onze donateurs de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt.

Voordelen voor Business Club-leden

Uw betrokkenheid en bijdrage als Business Club-lid maken wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC mogelijk. U bent onderdeel van een netwerk van bedrijven dat waardevol wil bijdragen aan de gezondheidszorg en onze maatschappij. U wordt jaarlijks, tijdens drie bijeenkomsten, meegenomen in het wetenschappelijk toponderzoek en een bijzonder kijkje achter de schermen in het Erasmus MC.

U bent lid van de Erasmus MC Business Club voor € 3.000,- per jaar. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar: omdat onze stichting de ANBI-status heeft, is de bedrijfsgift vaak fiscaal aftrekbaar. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst waaraan uw gift moet voldoen.

Alexandra Goud

Alexandra Goud
Relatiemanager

Wilt u meer weten over de Business Club, een lidmaatschap of wilt u een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met Alexandra Goud.

“Als Erasmus MC vinden wij het onze taak om de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid en zorg te helpen oplossen. Het doen van onderzoek is daar een belangrijk onderdeel van. De scope van ons onderzoek is breed: van moleculen en cellen tot en met de patiënt en populatie, van preventie van ziekten tot een betere behandeling, van nieuwe technologieën tot duurzame zorg.

Daarom zijn wij ook zo blij met u als lid van onze Business Club. U maakt wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC mogelijk en bent daarmee een belangrijke partner voor ons.”

“Ik ben Business Club-lid geworden om twee belangrijke redenen. Ten eerste wil ik steun geven aan het epicentrum van medische vooruitgang in ons land: het Erasmus MC. Maar net zo belangrijk voor mij is om op de eerste rij te mogen zitten bij het bekendmaken van doorbaken in de medische wereld. Dit kan ik vervolgens delen met mijn netwerk, zodat zoveel mogelijk mensen weten wat er elke dag binnen de muren van het Erasmus MC gebeurt.

Het meest waardevolle vind ik de uitleg van de wetenschapper of arts over zijn of haar levenswerk, want dat is het vaak. Die is uniek. Daarom ben ik na elke bijeenkomst overweldigd door de medische stand van de techniek. Dit geeft veel vertrouwen in wat er kan en wat er straks kan. Hier onderdeel van uitmaken moet binnen je portfolio van steun zitten.”

Business Club programma 2024

De drie bijeenkomsten zijn op maandag:

  • Inloop: 16:30
  • Start programma:17:00
  • Borrel: 18:15

Maandag 17 juni 2024

Blik achter de schermen van het Erasmus MC

Locatie: Erasmus MC, Rotterdam

Maandag 25 november 2024

Thema: Ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg

Locatie: Erasmus MC Rotterdam

Download hieronder de brochure over de Business Club.