Erasmus MC Foundation

Leonore Tuijt

Directeur – bestuurder Erasmus MC Foundation

“Elke bijdrage is van groot belang om kankeronderzoek mogelijk te maken.”

Per 1 januari 2018 is de Daniel den Hoed Stichting als fonds op naam opgegaan in de Erasmus MC Foundation. Alle werving voor innovatief kankeronderzoek in het Erasmus MC Kankerinstituut vindt sindsdien plaats onder de naam Erasmus MC Foundation – Daniel den Hoed, of simpelweg Daniel den Hoed Fonds.

Over de Erasmus MC Foundation

De Erasmus MC Foundation is het officiële steunfonds van het Erasmus MC en dé plek waar alle fondsenwervende initiatieven binnen het Erasmus MC samenkomen.

De stichting heeft tot doel om concrete projecten in het Erasmus MC mogelijk te maken. Meestal gaat het om wetenschappelijk onderzoek, maar ook de aanschaf van apparatuur en projecten ten behoeve van patiëntenzorg komen in aanmerking.

Erkend goed doel

De foundation, en daarmee ook het Daniel den Hoed Fonds, is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst. Een gift aan het Daniel den Hoed Fonds is hierdoor fiscaal aftrekbaar.

De Erasmus MC Foundation en het Daniel den Hoed Fonds zijn in het bezit van de Erkenning Goed Doel, afgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de onafhankelijke toezichthouder Goede Doelen.

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een integrale assessmentcommissie, die gevraagd en ongevraagd wetenschappelijke adviezen geeft aan het bestuur van de Erasmus MC Foundation en het Daniel den Hoed Fonds. De WAR bestaat uit verschillende deskundigen, waaronder artsen, wetenschappers, onderzoekers en beleidsadviseurs binnen de zorg.

Onze gegevens

Telefoon:  010 – 70 34 802
Mailen: foundation@erasmusmc.nl

Bank: NL 49 INGB 0000 0083 53
KvK: 41128623
RSIN: 816053327

Adres:
Stichting Erasmus MC Foundation
Dr. Molenwaterplein 40
3015 GD Rotterdam