Gratis Webinar Dementie

Vrijdag 17 september 2021 12:00 – 13:00

Webinar Dementie

Aanmelden voor het webinar

Tijdens het gratis webinar worden verschillende onderwerpen besproken rondom dementie. Er wordt o.a. ingegaan op factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer, wat we kunnen doen om de kwaliteit van leven van patiënten en naasten zo hoog mogelijk te houden en de zoektocht naar een medicijn om de ziekte te voorkomen.

Programma

12:00: Drie inhoudelijke presentaties

 1. Onderzoek naar oorzaken van dementie – Het ERGO onderzoek
  Prof. Meike Vernooij, radioloog
 2. Medicijnonderzoek bij de ziekte van Alzheimer  
  Dr. Frank Jan de Jong, neuroloog
 3. Ondersteuning bij gedragsveranderingen bij de ziekte van Alzheimer  De BEAT IT studie
  Drs. Willem Eikelboom, promovendus

12:40: Professional panel voor vragen 

 • Prof. Meike Vernooij, radioloog
 • Dr. Frank Jan de Jong, neuroloog
 • Drs. Willem Eikelboom, promovendus
 • Dr. Janne Papma, universitair docent

13:00: Einde 

Meike

Hoe kan onderzoek in de gezonde bevolking inzicht geven over oorzaken van dementie?

Prof. Meike Vernooij  is radioloog en hoofdonderzoeker binnen ERGO, een langlopend bevolkingsonderzoek van het Erasmus MC onder bijna 20.000 mensen van 40 jaar en ouder in de Rotterdamse wijk Ommoord.

Frank Jan

Wat zijn de huidige behandelmogelijkheden bij de ziekte van Alzheimer?

En hoe gaat het met de ontwikkelingen in medicijnonderzoek? Neuroloog dr. Frank Jan de Jong zal in gaan op hoe medicijnonderzoek in zijn werk gaat en geeft een update over de middelen waar nu onderzoek naar wordt gedaan en hoe die het ziekteproces proberen te remmen.

Welke gedragsveranderingen zien we bij de ziekte van Alzheimer?

En wat zijn hier de mogelijke oorzaken van? Promovendus Willem Eikelboom staat hiernaast stil bij de studie die hij nu verricht, waarin hij mensen met de ziekte van Alzheimer en hun mantelzorgers handvatten biedt om beter om te gaan met gedragsveranderingen.