Frontotemporale Dementie

Alzheimercentrum Erasmus MC

In het Alzheimercentrum wordt gewerkt aan excellente diagnostiek, goede zorg na de diagnose en wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling en preventie van dementie.

Wat is Frontotemporale Dementie?

Erfelijke FTD is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie bij mensen jonger dan 65 jaar. De ziekte ontstaat meestal tussen het veertigste en zestigste levensjaar. De voorste hersendelen, de frontale en temporale hersenkwabben, zijn aangedaan. Bij FTD treedt atrofie op: verschrompeling van het hersenweefsel.

In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer, waar met name het geheugen wordt aangetast, vinden er bij FTD vooral grote veranderingen plaats in de persoonlijkheid, het gedrag, taal en emoties van een patiënt. Mensen met FTD kunnen onvoorspelbaar, dwangmatig en ongeremd reageren. Het inlevingsvermogen neemt af. Door deze gedragsveranderingen ondervinden ze in toenemende mate problemen in de privésfeer en in hun werk.

Prof. dr. John van Swieten

John van Swieten is de drijvende kracht achter het dementie onderzoek in het Alzheimercentrum.

Lees meer over het Alzheimercentrum

Zwaard van Damocles

Al sinds 2010 volgt het Alzheimercentrum meerdere families die kampen met erfelijke vormen van FTD. Lize Jiskoot, GZ-psycholoog en als wetenschappelijk onderzoeker betrokken bij de FTD-RisC studie: ‘De deelnemers zijn nog gezond, maar hebben ouders of broers en zussen met een bewezen genetisch defect dat leidt tot FTD. Zij hebben daardoor 50 procent kans om deze vorm van dementie te ontwikkelen, vroeg of laat in hun leven.’

De erfelijke belasting is voor velen een zwaard van Damocles. ‘Niet weten of en wanneer je deze ziekte krijgt, kan veel stress met zich meebrengen. Vooral wanneer mensen de leeftijd naderen waarop hun ouder, broer of zus de ziekte kreeg. Of wanneer ze ermee worden geconfronteerd tijdens hun onderzoek in het Erasmus MC’, aldus Jiskoot.

Medicijnstudie erfelijke FTD

Het Erasmus MC gaat onderzoeken of het preventief toedienen van een nieuw medicijn, een antistof die het progranuline-eiwit in het lichaam beïnvloedt, een zeldzame vorm van dementie kan voorkomen.

Lees meer

Zoeken naar voorspellers van FTD

Promotieonderzoeker Jackie Poos speurt naar neuropsychologische aanwijzingen die duiden op FTD.

Lees meer over dit onderzoek

Historie Alzheimercentrum en FTD

Al meer dan 25 jaar doen onderzoekers vanuit het Erasmus MC Alzheimercentrum  onderzoek naar de genetische oorzaken van FTD. In 1998, 2007 en 2011 zijn hier drie belangrijke erfelijke factoren voor de ziekte gevonden. Internationaal werkt het team samen met andere onderzoeksgroepen en farmaceuten aan behandelingen die aangrijpen op de erfelijke oorzaak.

Een belangrijk aspect hierin is de patiënt zo vroeg mogelijk in de ziekte te behandelen, liefst nog voor de eerste klachten. Immers, hersenschade door de ziekte is onomkeerbaar. Voor dit onderzoek is nog veel geld nodig. U kunt helpen door de onderzoekers en families met FTD te steunen.

Viola van Bohemen - Welter

Wilt u meer weten over onze projecten of overweegt u een grote donatie? Neem dan gerust contact op: v.vanbohemen@erasmusmc.nl of 010 703 48 02.

Mail Viola