Privacy en cookie policy

Privacy policy

Wij willen u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Privacy Policy zoals die hier beschreven staat geldt voor de persoonsgegevens behorende bij de Erasmus MC Foundation en daarmee alle fondsen die onderdeel zijn van de Erasmus MC Foundation.

De foundation verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar donateurs, vrijwilligers, actievoerders, kopers van producten en geïnteresseerden (zoals Nieuwsbrieflezers). De foundation wil u graag op transparante wijze informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

In de Privacy policy kunt u lezen hoe uw persoonsgegevens door de Erasmus MC Foundation worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en tot wie u zich kunt richten om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy. Onze Privacy Policy is ingedeeld naar de verschillende rollen waarin u betrokken kunt zijn bij onze foundation.

Overzicht van rollen

Deze Privacy Policy geldt voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door de Erasmus MC Foundation als u op één van de volgende manieren met de foundation in contact bent:

 1. U bent donateur
 2. U bent vrijwilliger
 3. U bent actievoerder, deelnemer of supporter van een actie
 4. U heeft op onze website informatie gevraagd of een product gekocht
 5. U  heeft uzelf aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven
 6. U bent potentieel donateur

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Stichting Erasmus MC Foundation, gevestigd aan de Dr. Molenwaterplein 40, 3015 GD te Rotterdam (KvK: 41128623, RSIN: 816053327) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG (de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Voor vragen omtrent privacy of gegevensbescherming kun t u de Erasmus MC Foundation het beste bereiken via 010 – 70 34 802 en foundation@erasmusmc.nl. Via deze contactgegevens is ook de functionaris gegevensbescherming van de foundation bereikbaar.

Wat zijn uw rechten

 • Inzage: U heeft het recht om een ​​kopie van uw persoonsgegevens te vragen die worden verwerkt door de Erasmus MC Foundation. U kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van uw gegevens (of de criteria om die periode te bepalen) en mogelijke derde ontvangers. Algemene informatie kunt terugvinden in onze Privacy Policy.
 • Wijziging: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.
 • Beperking: U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook door de Erasmus MC Foundation laten beperken.
 • Wissing van persoonsgegevens: U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door de Erasmus MC Foundation te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op uw verzoek verstrekt de Erasmus MC Foundation u een kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, en heeft u het recht die persoonsgegevens ongehinderd door ons aan een derde partij te laten overdragen.
 • Recht van bezwaar: Ook heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Erasmus MC Foundation. Wij kunnen u wel hierbij verzoeken om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven.

U kunt al deze rechten uitoefenen door ons te bellen op 010 – 70 34 802 of een e-mail te sturen naar foundation@erasmusmc.nl. Wij kunnen u vragen om uzelf te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig identiteitsbewijs of een bankafschrift aan ons te sturen of te tonen. Wij adviseren u dan om hierop alleen uw naam zichtbaar te laten zijn. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid te gebruiken.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe komen persoonsgegevens binnen en wat doen wij hiermee

1. U bent donateur. Uw gegevens komen bij ons online binnen, per post, door een persoonlijke ontmoeting of via een derde partij (denk aan een verwerker van bijvoorbeeld sms donaties). Wij bewaren alleen die gegevens die u aan ons kenbaar maakt. We verwerken uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Uw donatie kunnen verwerken en beheren.
 • U kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.

2. U bent vrijwilliger. Uw gegevens komen bij ons online binnen, per post, per telefoon of door een persoonlijke ontmoeting. Wij bewaren alleen die gegevens die u aan ons kenbaar maakt. We verwerken uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van uw inzet als vrijwilliger.
 • U kunnen informeren t.b.v. uw vrijwilligerswerk.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.

3. U bent actievoerder, deelnemer of supporter van een actie. Uw gegevens komen bij ons online binnen, per post, per telefoon. Wij bewaren alleen die gegevens die u aan ons kenbaar maakt. We verwerken uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Uw donatie kunnen verwerken en beheren
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van uw inzet als deelnemer, actievoerder, of supporter van een actie
 • U kunnen informeren t.b.v. uw deelname. Naast de deelnemersinformatie per mail en of per post, kunt u ook een 5 tal (gratis) SMS berichten ontvangen. Dit verschilt per evenement.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.

4. U heeft op onze website informatie gevraagd of een product gekocht. Uw gegevens komen bij ons online binnen, per post of per telefoon. Wij bewaren alleen die gegevens die u aan ons kenbaar maakt. We verwerken uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van uw informatieaanvraag of bestelling.

5. U heeft uzelf aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven. Uw gegevens komen bij ons online binnen, per post, per telefoon of door een persoonlijke ontmoeting. Wij bewaren alleen die gegevens die u aan ons kenbaar maakt. We verwerken uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van uw nieuwsbrief aan- en afmelding. U kunt u te allen tijden afmelden voor de nieuwsbrief.

6. Uw adresgegevens hebben we eenmalig gehuurd van een derde partij. Eén van de manieren waarop de foundation nieuwe donateurs werft is het aanschrijven van potentiële donateurs,  met een zogenaamde direct mail (DM). Wij kunnen dat doen omdat wij hiervoor een adressenbestand huren voor eenmalig gebruik. De partijen die de prospectbestanden verhuren zorgen ervoor dat u hiervan op de hoogte bent gesteld en waar nodig uw toestemming hebt gegeven. Wij zullen in iedere DM de bron van deze gegevens opnemen, opdat u zich rechtstreeks bij deze partij(en) kunt afmelden.

 • De gehuurde adressen gebruiken wij eenmalig voor het toesturen van een brief met een geef-vraag. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van de Erasmus MC Foundation om mogelijke donateurs per post te kunnen benaderen met een geef-vraag.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

1. U bent donateur: wij bewaren uw persoonsgegevens tot 24 maanden na uw laatste donatie. Daarna anonimiseren wij uw donatiegegevens.

2. U bent vrijwilliger: wij bewaren uw persoonsgegevens tot 24 maanden na uw laatste vrijwilligersinzet voor de foundation. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

3. U bent actievoerder, deelnemer of supporter van een actie: wij bewaren uw persoonsgegevens tot 24 maanden na uw actie of deelname. Daarna anonimiseren wij uw donatiegegevens. Persoonsgegevens van supporters bewaren wij 12 maanden.

4. U heeft op onze website informatie gevraagd of een product gekocht:

 • Informatie aanvraag: Wij bewaren uw gegevens tot 12 maanden na het laatste contact dat wij met u hebben.
 • Bestelling van een product: Wij bewaren uw persoonsgegevens en bestelgegevens tot 18 maanden na bestelling. Daarna anonimiseren wij uw bestelgegevens.

5. U bent aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven: wij bewaren uw gegevens tot 24 maanden na uw laatste opening van onze nieuwsbrief. Wij houden bij of u de nieuwsbrief opent en of u op items in de nieuwsbrief klikt.

6. Na het eenmalige gebruik verwijderen wij uw adresgegevens uiterlijk na zes maanden na verzending van de DM. Heeft u aan ons aangegeven niet meer door ons benaderd te willen worden, dan slaan wij uw gegevens op voor een periode van 24 maanden: zo zorgen wij ervoor dat u in deze periode daadwerkelijk niet meer door ons wordt benaderd.

Let op: sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Voor een aantal verwerkingen van uw persoonsgegevens schakelt de Erasmus MC Foundation derde partijen in om haar daarbij te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn hosting providers die applicaties of bestanden met persoonsgegevens hosten (denk aan aan-en afmelding van nieuwsbrieven) en verzendhuizen voor post. De Erasmus MC Foundation zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeve van de Erasmus MC Foundation te verwerken.

Onze Privacy Policy heeft betrekking op alle door ons beheerde websites

Onze Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door de Erasmus MC Foundation en door Erasmus MC Foundation beheerde websites. Deze Privacy Policy hoort bij onze websites zoals aangegeven op: www.erasmusmcfoundation.nl/disclaimer

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Cookie Policy

De Erasmus MC Foundation gebruikt cookies op haar websites

De Erasmus MC Foundation maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, u gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per cookiesoort uitgelegd wat deze inhoudt en waarvoor we de informatie gebruiken:

 1. Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s). De plaatsing van functionele cookies kunt u niet uitschakelen.
 2. Analytische cookies (Google Analytics Cookie) worden geplaatst om te kunnen bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s bijvoorbeeld het meeste worden bezocht en naar welke informatie onze bezoekers op zoek zijn. Deze informatie gebruiken wij alleen om de kwaliteit en de effectiviteit van onze website te optimaliseren. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen we nadrukkelijk uw akkoord op de plaatsing van analytische cookies. U kunt de plaatsing hiervan te allen tijde uitschakelen.
 3. Marketing cookies:
 • Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. Dit doen we namelijk het liefst zo gericht mogelijk, ook om kosten laag te houden en te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertentie van ons te zien krijgt. Deze cookies stellen ons ook in staat om bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken en eventueel een dienst afnemen nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Zo kunnen wij steeds de effectiviteit van de inzet van online advertenties bijhouden en verbeteren
 • Embedded content cookies: op onze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost, denk bijvoorbeeld aan YouTube of Vimeo video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op. Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen we nadrukkelijk uw akkoord op de plaatsing van marketing cookies. De plaatsing hiervan kunt u te allen tijde uitschakelen.
 • Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Wilt u geen cookies?

De cookies die wij standaard plaatsen (functionele cookies) zorgen ervoor dat  onze website werkt. Het is daarom niet mogelijk om deze cookies uit te zetten. Wel kunt u ervoor kiezen om de analytische en marketing cookies uit te zetten of te wissen. Hiervoor kunt u uw instellingen aanpassen. Ga om uw instellingen aan te passen naar “verander uw toestemming”.

Het is ook mogelijk om het wel of niet plaatsen van cookies in te stellen via uw eigen browser. Let er dan op dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat (computer, telefoon, tablet) moet aanpassen. Houd er rekening mee dat bij het volledig uitschakelen van cookies, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Het aanpassen van uw instellingen verschilt per browser.

Informatie over de cookies

Doneer via SMS

Voor een aantal projecten van de Erasmus MS Foundation kunt u doneren via SMS. Dit gaat via het nummer 4333. Net als veel andere goede doelen is de Erasmus MC Foundation bij dit nummer van Geef Mobiel aangesloten.

U doneert dan eenmalig een klein bedrag, zonder dat u vast zit aan een abonnement. Doneren via SMS is een eenvoudige en snelle manier van geven.

 • SMS ‘STADION’ naar 4333 en steun corona onderzoek bij buitenevenementen met een eenmalige donatie van € 2
 • SMS ‘HOED’ naar 4333 en steun baanbrekend kanker onderzoek met een eenmalige donatie van € 3
 • SMS ‘RICK’ naar 4333 en steun onderzoek naar de immuunziekte CIVD met een eenmalige donatie van € 3

Hoe werkt doneren per sms?

Doneren via SMS aan de Erasmus MC Foundation is eenvoudig. Stuur een sms-bericht met ‘STADION’ naar 4333. U ontvangt meteen een SMS terug met een bevestiging van uw donatie. Uw provider brengt uw donatie, samen met de eventuele telefoonkosten, in de eerstvolgende maandfactuur bij u in rekening.

Geen abonnement

Doneren per SMS is eenvoudig, betrouwbaar en eenmalig. U zit niet vast aan een abonnement en u hoeft zich daarom ook niet af te melden. U geeft een eenmalige donatie van € 2 of € 3 aan de Erasmus MC Foundation voor het door u gekozen project.

Privacy

 • Bent u nog geen 16 jaar? Vraag dan toestemming aan uw ouders of voogd.
 • Deze dienst voldoet aan de sms-gedragscode.
 • Doneert u per sms? Dan nemen wij uw gegevens op in een gegevensbestand. Deze behandelen we vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming. We geven ze niet aan derden. Lees hier meer over in ons privacystatement.

Vragen over doneren per SMS?

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 – 70 34 802 of stuur een mail naar foundation@erasmusmc.nl

Doneer via Tikkie

Voor een aantal projecten van de Erasmus MC Foundation kunt u doneren via een Tikkie. Met een Tikkie doneert u veilig en snel via de Tikkie-omgeving van ABN AMRO. Dat kan via mobiel, maar ook via tablet of computer.

Hoe werkt Tikkie?

Een Tikkie is een vrijwillig online betaalverzoek via Ideal. U vraagt dit betaalverzoek aan, door op een Tikkie-link te klikken of een QR-code te scannen (bijvoorbeeld op de website, in een Facebook post of via het actieplatform). Iedereen met een Nederlandse bankrekening kan gebruik maken van Tikkie. U heeft er geen Tikkie-app voor nodig.

Doneert u met Tikkie, dan doorloopt u de volgende stappen:

 1. Klik op de link of button naar Tikkie.
 2. U krijgt een nieuw scherm te zien met een doneerbedrag.
 3. Bij sommige Tikkies kunt u dit bedrag zelf aanpassen en soms staat er een vast bedrag.
 4. Selecteer uw eigen bank en klik op ‘Ja, ik wil betalen’.
 5. Vervolgens komt u in de betaalomgeving van uw bank, waar u de betaling kunt doen.
 6. ABN AMRO (Tikkie is een dienst van ABN AMRO) maakt alle Tikkie-betalingen tenslotte over aan de Erasmus MC Foundation. Per Tikkie berekent ABN AMRO 15 cent transactiekosten aan de Erasmus MC Foundation.

Privacy

 • Ben u nog geen 16 jaar? Vraag dan toestemming aan uw ouders of voogd.
 • Doneert u per Tikkie? Dan nemen wij uw gegevens niet op in een gegevensbestand en zullen deze dus niet gebruiken voor andere doeleinden.

Vragen over doneren per Tikkie?

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 – 70 34 802 of stuur een mail naar foundation@erasmusmc.nl