De PROUD studie

Een ongekend waardevolle database als basis voor baanbrekend onderzoek

Projectkosten 122.000 euro

Voor dit project is 2 jaar salariskosten van een arts-onderzoeker opgehaald. De materiele kosten vallen binnen het immunologie laboratorium. Het genetisch onderzoek wordt uit andere projecten gefinancierd.

Predicting Outcome in Demyelinating Syndromes

Eén van de centrale studies van het ErasMS Centrum de PROUD studie. De PROUD studie is een zogenaamde cohort studie waarbij zoveel mogelijk gegevens van patiënten worden verzameld. Naast een klinische beoordeling door een arts worden vragenlijsten afgenomen, scans gemaakt en lichaamsmateriaal verzameld zoals bloed en hersenvocht. Bij deze studie zijn verschillende ziekenhuizen uit de regio betrokken voor het includeren en verwijzen van patiënten. Een dergelijke gegevensverzameling vormt een belangrijke basis voor wetenschappelijk onderzoek. Met de PROUD studie wil het ErasMS Centrum onderzoeken welke factoren bijdragen aan de ontwikkeling en het beloop van MS ten einde tot een betere behandeling te kunnen komen.

Promovendus Cato Corsten

De PROUD database

De PROUD studie volgt mensen met MS vanaf de eerste klachten. Promovendus drs. Cato Corsten brengt de klachten en ziektebeloop van de mensen in kaart, en legt haar bevindingen gestructureerd vast in de PROUD database. Hiernaast wordt ook biologisch materiaal zoals bloed opgeslagen. Een goede organisatie van onderzoeksgegevens is een belangrijke pijler om tot solide onderzoeksresultaten te komen. Cato is deze pijplijn verder aan het stroomlijnen om op deze manier relevante vragen voor mensen met MS te kunnen beantwoorden. Zo vraagt ze zich af of het ziektebeloop van mensen met veel MS in de familie anders is dan van mensen zonder familieleden met MS. De financiële ondersteuning van de Erasmus Foundation maakt het mogelijk om in het opgeslagen biologisch materiaal ook metingen te verrichten.