De ontwikkelingen in de medische wereld hebben een groot verschil gemaakt voor ons welzijn. Tegelijkertijd draagt de zorgsector als grote vervuiler ongewild bij aan de klimaatcrisis die deze eeuw de grootste bedreiging voor de volksgezondheid vormt; zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor ruim 7 procent van de CO2-uitstoot. Het thema duurzaamheid is om deze reden niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van het Erasmus MC.

Voetafdruk in kaart brengen

Van de “voetafdruk” van het Erasmus MC zit 60% aan kant van de patiënt zorgpaden (het traject dat een patiënt doorloopt). Dit zit met name bij ingekochte goederen en diensten. Het Erasmus MC is bezig deze zorgpaden in kaart te brengen. Zo maakt het ziekenhuis inzichtelijk bij de leveranciers waar het grote stappen kan maken op het gebied van duurzaamheid. Ziekenhuis en leverancier werken hierin samen naar een oplossing. Bijvoorbeeld: hoe en welke materialen kan het Erasmus MC omzetten van verbruik naar gebruik?

  • Voetafdruk Erasmus MC

  • Green Team Erasmus MC

Van verbruik naar gebruik

Een voorbeeld van ‘verbruik naar gebruik’ zijn de medewerkers op de OK en de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). Sinds 1 februari dragen alle medewerkers op deze afdelingen nieuwe, duurzame pakken. Deze nieuwe kleding is gemaakt van een recyclede polyestersoort, polyethyleentereftalaat (PET).

Omdat het om 8.500 pakken en dus 17.000 kledingstukken gaat (een top en een broek), betekent dat een besparing van bijna 30.000 kilo CO2. Concreet komt dit neer op 85.000 kilometer vliegen per persoon of 4,5 miljoen plastic tasjes. Deze duurzame pakken zijn zeker niet de laatste stap. Hierna gaan de afdelingen ook aan de slag met de overalls, de warmtejasjes voor de operatieassistenten in omloop en met de warmtedekens voor patiënten. Ook deze spullen willen de medewerkers recyclen in plaats van weggooien nadat ze één keer zijn gebruikt. Zo hoopt het Erasmus MC steeds verder te verduurzamen.

Omdat het Erasmus MC de zorgpaden bestudeert, kan het ziekenhuis uitrekenen wat de impact op het milieu is en welk deel uit het zorgpad de grootste impact heeft.

Met die informatie kunnen artsen het zorgpad aanpassen, zodat het duurzamer wordt. Daarbij weten artsen en verpleegkundigen dan meteen ook wat de belangrijkste stappen zijn in een zorgpad vanuit milieuoogpunt. Maar ook welke impact zij zelf kunnen maken.

Zorgpad op de afdeling Urologie

Op de afdeling Urologie van het Erasmus MC zijn artsen volop bezig met zorgpaden in kaart brengen. Bijvoorbeeld bij de behandeling van blaaskanker. Professor Joost Boormans (Urologie en afdelingshoofd Urologie): “Bij blaaskanker zijn het operatief verwijderen of bestralen van de blaas behandelmogelijkheden. Maar we moeten ook kijken naar onze capaciteit, het milieu en alle reisbewegingen van patiënten. We moeten slimme keuzes maken”.

Bekijk de video van Joost Boormans en PhD-kandidaat Urologie Vera Rutten over de zorg van nu en van morgen.

Helpt u mee?

Het gedegen doorrekenen van de CO2 voetafdruk van zorgpaden is een kostbare en tijdrovende uitdaging. Een uitdaging die het Erasmus MC graag aangaat maar die niet betaald kan worden uit het reguliere zorgbudget. Daar is hulp van partners en donateurs bij nodig. Helpt u ook mee?