Onderzoek naar hart-, vaat- en longziekten

Elke dag zijn artsen en onderzoekers bezig met onderzoek in het Erasmus MC Hart en Vaat Instituut. De  onderzoeksprojecten dragen bij aan vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van diagnostiek en behandeling van hart-, vaat- en longziekten.

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van het Hart en Vaat Instituut. Met laboratoriumonderzoek en klinische studies verbeteren artsen de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Onze wetenschappers werken aan betrouwbaar en innovatief onderzoek om diagnostiek en behandeling naar een hoger niveau te tillen. De onderzoeksgroepen hebben al veel belangrijke bijdragen geleverd aan de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten. Op basis van verzamelde gegevens komen zij telkens tot nieuwe inzichten en ontwikkelen we innovatieve medische technieken. Deze kennis stellen zij ook beschikbaar aan andere zorgverleners en wetenschappers in binnen- en buitenland.

Helaas kunnen nog niet alle hart-, vaat- en longziekten optimaal behandeld, genezen of voorkomen worden. Daarom is onderzoek naar hart-, vaat- en longziekten enorm belangrijk en hebben wij uw steun hard nodig.

Op deze pagina leest u meer over de onderzoeken die u kunt steunen.

Het Erasmus MC Hart en Vaat Instituut zet zich in om de impact van hart- en vaatziekten te verlagen. De artsen richten zich op preventie, vroege opsporing en het leveren van de beste zorg. De specialisten werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, passen de nieuwste technologieën toe en gebruiken de modernste behandelmethoden.

Lees hier meer over het Erasmus MC Hart en Vaat Instituut.

Helpt u mee?

Samen staan we elke dag voor de opgave om aandoeningen beter te begrijpen, eerder te voorspellen, beter te behandelen en liever te voorkomen. Wij geloven dat onderzoek deze zorg, en daardoor de gezondheid van mensen, beter maakt. Daarom zetten wij ons samen met onze donateurs in om dit onderzoek in het Erasmus MC mogelijk te maken.

Omdat het altijd beter kan.
Altijd beter moet.
En onderzoek beter maakt.

Dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we alleen mogelijk maken met hulp van partners en donateurs. Helpt u ook mee?

Onderzoek in het Erasmus MC Hart en Vaat Instituut

Onderzoek naar wearables voor betere hartfalenzorg

In dit wetenschappelijke onderzoek gaat de onderzoeksgroep op zoek naar de beste combinatie van lichaamssignalen die een nieuwe periode van hartfalen kunnen voorspellen. Het is een wens van vele patiënten (tijdens maar ook voor de coronapandemie) om minder vaak naar het ziekenhuis te moeten komen. Wearables kunnen wel eens een voorbeeld zijn van de juiste zorg op de juiste plaats.

Lees meer

De toepassing van virtual reality (VR) binnen cardio-thoracale chirurgie

Virtual Reality (VR) heeft de mogelijkheid om een volledige, 3D, interactieve en realistische omgeving te creëren. Een omgeving waarin de gebruiker herhaaldelijk kan trainen zonder dat er andere benodigdheden of deelnemers nodig zijn. Bovendien is het mogelijk om VR te gebruiken in een multi-user setting, waardoor verschillende gebruikers, fysiek op afstand, in hetzelfde beeld aanwezig kunnen zijn.

Lees meer

Licht op longfibrose

Artsen willen onderzoeken hoe met deze een techniek longfibrose in een vroeg stadium kan worden opgespoord. Met als doel patiëntvriendelijk, risicoloos en snel de juiste diagnose te stellen. Zodat medicijnen eerder worden voorgeschreven, er beter gekeken kan worden naar het personaliseren van de behandeling en patiënten een langere levensverwachting en een betere kwaliteit van leven krijgen.

Lees meer

Onderzoek naar asbestkanker

Onderzoekers in het Erasmus MC hebben een methode ontwikkeld om buiten het lichaam speciale immuun cellen (dendritische cellen) te maken en deze nadien terug te geven aan patiënten. Hierbij moeten deze cellen buiten het lichaam geleerd worden zich in het lichaam specifiek te richten tegen de tumor en niet tegen gezonde cellen.

Lees meer