‘Een aneurysma kun je vergelijken met een lekke band; hij moet gerepareerd worden, anders kun je niet verder. Maar als je de oorzaak weet, kun je het wellicht voorkomen en is de reparatie of vaatchirurgie niet meer nodig. Daarom doen wij onderzoek: om aneurysma beter te begrijpen en te voorkomen.’ 

Dr. Ingrid van der Pluijm

Vaatfonds

De vaatchirurgen in het Erasmus MC Hart- en Vaatcentrum zijn internationaal hoog gewaardeerd en behandelen alle vormen van vaatproblemen. Hierbij hebben zij als specialisatie levensbedreigende en moeilijk te behandelen aandoeningen van de (slag)aderen. Zoals afsluiting, vernauwing en zwelling of verwijding (aneurysma) van bloedvaten.

Vaatchirurgie

De vaatchirurgen in het Erasmus MC voeren alle operaties aan de bloedvaten uit, zoals vernauwingen of juist verwijdingen in de bloedvaten. Hierbij als uitzondering de slagaders rond het hart en de hersenen. Met name de behandeling van ernstige zwellingen van de slagaderen (aneurysma’s) en de behandeling van vernauwingen in de halsslagader zijn speerpunten op de afdeling vaatchirurgie.

Hoewel er al veel bekend is over vaatziekten, is het van groot belang om onderzoek te blijven doen. Hiermee kan de kennis over het vatenstelsel uitgebreid worden. Daarnaast is onderzoek belangrijk om in de toekomst (nog) betere behandelingen op maat voor deze aandoeningen te kunnen bieden. Met wetenschappelijk onderzoek worden nieuwe stents en kunstvaten getest, gebruikte hulpmiddelen geëvalueerd en erfelijkheidsfactoren onderzocht. Ook worden met behulp van nieuwe technieken genen onderzocht. Bijvoorbeeld om te weten wat er op celniveau gebeurt en om zo de beste behandeling te bepalen.

Onmoet het team vaatchirurgie

Maak kennis met het team van artsen en onderzoekers van de afdeling Vaatchirugie van het Erasmus MC Hart- en Vaatcentrum

Lees meer

Wetenschappelijk vaatchirurgie onderzoek biedt kansen

Het aneurysma onderzoek in het Erasmus MC richt zich op het ontdekken van de oorzaken van aneurysma vorming en groei. Om zo voor alle patiënten de juiste behandelmethode te vinden en de mogelijkheden voor een vroege diagnose en therapie te verbeteren.

Het effect van genen op processen in de vaten

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het vinden van de genen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van een aorta aneurysma. De onderzoekers bij de afdeling vaatchirurgie willen begrijpen wat de functie is van een aneurysma gen. Hierna kan uitgezocht worden op welke processen in het weefsel en in de cel het gen effect heeft. Deze nieuwe technieken om aneurysma vorming te onderzoeken omvatten ook aneurysma computermodellen en moleculaire beeldvorming en analyse.

Het uiteindelijke doel van alle onderzoeken is om behandelmethodes te ontwikkelen die gericht zijn op de specifieke processen die zich voordoen binnen een familie met aneurysmata. Hierbij zijn de kliniek en het onderzoekslaboratorium nauw aan elkaar verbonden en bekijken artsen en onderzoekers samen, op basis van de aangedane processen die worden ontdekt, welke mogelijkheden er zijn voor vroege diagnose en behandeling.

Informatievideo‘s over aneurysma’s

Wat is een aneurysma? En welke risicofactoren zijn er? Bekijk de informatievideo’s van het Erasmus MC.

Bekijk de video’s

Een greep uit onze vaatchirurgie projecten

Het aneurysma in beeld

Door middel van de nieuwste analyse methodes willen we zo goed mogelijk het aneurysma in beeld krijgen. Hierdoor kunnen we betere stents ontwikkelen en nog betere voorspellingen doen hoe het verloop van de aneurysma groei zal zijn. Zo kunnen we snel ingrijpen en zo het risico voor de patiënt verminderen.

Het gen in beeld

Door nog meer in te zoomen op de cel, kunnen we ook het DNA, het erfelijke genenmateriaal, bekijken. Wanneer we dit vergelijken tussen mensen met en zonder aneurysma kunnen we uitvinden welke genen aangedaan zijn. Dit is hard nodig voor een betere en snellere diagnostiek.

Vaatfonds

De cel in beeld

Wij onderzoeken cellen uit de vaatwand of uit de huid om te kijken welke processen er afwijken in de cel. Zo kan de structuur van de cel afwijken, of de functie, waardoor een cel niet meer gezond is. Dit leert ons wat er mis is in een aneurysma.