Onderzoek naar adoptieve T-cel therapie (immuuntherapie)

Met de opbrengst van de Maak Kanker Kansloos Campagne 2019 is het onderzoek naar immuuntherapie gesteund. Dit onderzoek wordt gedaan onder leiding van hoogleraar Reno Debets.

Wat is immuuntherapie?

Immuuntherapie is therapie gericht op het afweersysteem. Bij deze vorm van therapie wordt het eigen afweersysteem gestimuleerd of juist geremd om ziekte op te lossen. Bij immuuntherapie dat ingezet wordt tegen kanker is het de bedoeling dat het afweersysteem geactiveerd en versterkt wordt zodat het de kankercellen beter kan herkennen en doden.

Onderzoek naar immuuntherapie van Prof. Reno Debets

Er gaat geen dag voorbij zonder dat patiënten met kanker baat hebben bij immuuntherapie. Het is echter van groot belang om naast de positieve ontwikkelingen, ook de uitdagingen van immuuntherapie in te zien. Veel kankersoorten hebben nog geen baat bij immuuntherapie. En lang niet alle patiënten reageren even goed op deze behandelingen. Er zijn in sommige gevallen zelfs behoorlijke bijwerkingen en over het algemeen zijn de behandelkosten hoog.

Om deze uitdagingen aan te kunnen pakken doet Reno Debets met zijn team in het Erasmus MC wetenschappelijk onderzoek naar immuuntherapie. Ze willen  beter begrijpen waarom immuuncellen (onze witte bloedcellen) wel werken tegen het ene tumortype en niet tegen het andere tumortype. Daarnaast onderzoeken zij  hoe tumortypen beter herkend kunnen worden door immuuncellen.

Debets: “Door gebruik te maken van een dubbele onderzoekslijn hopen we immunotherapie, met name adoptieve therapie met T cellen (cellen die helpen om de immuunreactie te controleren, om infecties te bestrijden en om abnormale cellen te vernietigen) toegankelijk te maken voor grotere groepen patiënten met kanker.”

Zo werken we samen stapje voor stapje aan een toekomst zonder kanker!

Dit project is gefinancierd. 

Hoe werkt adoptieve T-cel therapie?

Prof. dr. Reno Debets en dr. Cor Lamers leggen uit hoe bij adoptieve T-cel therapie cellen worden klaargemaakt voor de aanval tegen kanker.

Lees meer