14 Families voor 14 Familiekamers

Het Erasmus MC wil een prettige en veilige omgeving zijn voor patiënten en voor de naasten van patiënten. Met steun van 14 Rotterdamse families zijn er in de nieuwbouw van het Erasmus MC speciale familiekamers gerealiseerd. De kamers bevinden zich op de Verpleegafdelingen, de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp. Deze ruimtes geven naasten van ernstig zieke of van overleden patiënten de mogelijkheid met de nodige privacy en geborgenheid onder elkaar te zijn.

De familiekamer in de lounge is voor familie en bezoek van patiënten waarvan de gezondheidstoestand zorgelijk is. In deze kamer kunnen ook privégesprekken plaatsvinden als dit op de patiëntenkamer niet mogelijk is.

Dit project is gefinancierd.