Familiekamers

In het nieuwe Erasmus MC zijn 14 Familiekamers ingericht voor familie en bezoek van patiënten waarvan de gezondheidstoestand zorgelijk is.

De Familiekamer

De familiekamer in de lounge is voor familie en bezoek van patiënten waarvan de gezondheidstoestand zorgelijk is. In deze kamer kunnen ook privégesprekken plaatsvinden als dit op de patiëntenkamer niet mogelijk is.

14 Families voor 14 Familiekamers

Het Erasmus MC wil een prettige en veilige omgeving zijn voor patiënten en voor de naasten van patiënten. Met steun van 14 Rotterdamse families zijn er in de nieuwbouw van het Erasmus MC speciale familiekamers gerealiseerd. De kamers bevinden zich op de Verpleegafdelingen, de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp. Deze ruimtes geven naasten van ernstig zieke of van overleden patiënten de mogelijkheid met de nodige privacy en geborgenheid onder elkaar te zijn.

Viola van Bohemen - Welter

Wilt u meer weten over onze projecten of overweegt u een grote donatie? Neem dan gerust contact op: v.vanbohemen@erasmusmc.nl of 010 703 48 02.

Naar ons team