C1-Logo-ErasmusMCF-Thorax-Cmyk

Ongeveer 1 op de 100 baby’s wordt geboren met een hartafwijking. Er zit verschil in de ernst van de hartafwijking: het kan gaan om een kleine afwijking die artsen per toeval ontdekken, of om een ernstige complexe aandoening, waarbij er direct na de geboorte moet worden ingegrepen.

Dankzij onderzoek, innovaties en complexe operaties worden kinderen, die vroeger op jonge leeftijd overleden, een stuk ouder. Maar daarmee zijn we er nog niet. Om het leven van deze patiënten te verbeteren zijn er meer onderzoeken en projecten nodig.

Moedersterfte voorkomen door betere begeleiding van zwangere vrouwen met een aangeboren hartafwijking

Moedersterfte is wereldwijd een groot probleem. In de westerse wereld zijn hartziekten bij de moeder de nummer één doodsoorzaak van moedersterfte.
Een zwangerschap is bij een gezonde vrouw al een belasting voor het hart en kan vergeleken worden met 9 maanden lang continu licht intensief sporten. Bij vrouwen met een aangeboren hartafwijking kan deze belasting te veel zijn.

Het is geweldig dat wetenschappelijk onderzoek ertoe heeft geleid dat steeds meer kinderen met een aangeboren hartafwijking de volwassen leeftijd bereiken. En dat inmiddels volwassen vrouwen met een aangeboren hartafwijking zwanger zijn. Om deze zwangerschappen goed te begeleiden is meer informatie nodig over aangeboren hartafwijkingen en zwangerschappen.

Daarom is er in 2007 de ESC EORP Registry of Pregnancy en Cardiac disease (ROPAC) opricht. De ROPAC is een grote wereldwijde studie naar zwangerschappen bij vrouwen met een hartafwijking. Eerder verzamelden artsen informatie over 5739 zwangerschappen uit 53 deelnemende landen. Nu willen de artsen in het Erasmus MC dit onderzoek voortzetten in een derde editie.

Hartje Rotterdam

Dit onderzoek maakt deel uit van de campagne ‘Hartje Rotterdam’ waarin we aandacht vragen voor cardiologie onderzoek in het Erasmus MC.

Kijk hier naar de andere onderzoeken

Steun onderzoek voor moeder en kind

Bij dit nieuwe onderzoek richt de onderzoeksgroep zich op twee groepen hartziekten waar weinig over bekend is en waarbij de kans op complicaties voor moeder en kind groot is: vrouwen waarbij een hartklep is vervangen en vrouwen met een aangeboren aandoening van de aorta, de grote lichaamsslagader.

Als de onderzoeksgroep meer informatie over deze complicaties kan verzamelen kunnen artsen deze zwangerschappen beter begeleiden.

Zo hopen we meer bij te dragen aan het terugdringen van moedersterfte en complicaties. Maar om aan de slag te gaan met dit onderzoek, is geld nodig. Wilt u helpen? Doneer hier.

“We werken aan gezonde zwangerschappen en baby’s, ook voor vrouwen met een aangeboren hartafwijking!”

Lees meer