Stefan Sleijfer bestuursvoorzitter Erasmus MC

De Raad van Toezicht Erasmus MC heeft prof.dr. Stefan Sleijfer met ingang van 28 februari 2022 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur, in combinatie met de voortzetting van zijn functie van decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Sinds het vertrek van Ernst Kuipers nam Stefan Sleijfer de voorzittersrol reeds waar. Het vicevoorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt per dezelfde datum belegd bij dr. Joke Boonstra.

Sleijfer was tot zijn aanstelling als decaan (september 2021) afdelingshoofd interne oncologie en in die hoedanigheid lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Daniel den Hoed Fonds. Als portefeuillehouder onderzoek en onderwijs (decanaat) blijft Sleijfer betrokken bij de doelstellingen van de Erasmus MC Foundation. Boonstra is als ambassadeur van de Erasmus MC Business Club nauw betrokken bij de Erasmus MC Foundation. De Erasmus MC Foundation wenst beiden veel succes toe in hun nieuwe functie.

Lees hier het bericht op de Erasmus MC website.

Stefan Sleijfer