Prof. dr. Jolien Roos-Hesselink nieuwe bestuurder Dutch CardioVascular Alliance

Jolien Roos-Hesselink is hoogleraar Cardiologie in het Erasmus MC, oprichter en ex-voorzitter van de Erasmus MC Thorax Foundation. Zij volgt professor Van Gilst op die eerste directeur-bestuurder en mede-initiatiefnemer is van de DCVA sinds de oprichting in 2018.

In de alliantie bundelen wetenschappers hun krachten samen met organisaties die patiënten, zorgverleners, het bedrijfsleven en de overheid vertegenwoordigen om de last van hart- en vaatziekten te verlagen.

Prof. dr. Roos-Hesselink richt zich als onderzoeker niet alleen op aangeboren hartziekten, maar ook op kwaliteit van leven, sport en zwangerschap. Zij heeft een groot aantal internationale publicaties op haar naam staan en begeleidde vele promovendi. Ook heeft zij ervaring opgedaan in het leiden van diverse (inter)nationale onderzoeksprogramma’s én is nauw betrokken bij de Thorax Foundation.

“Alles begint natuurlijk met goed onderzoek, maar ik weet uit eigen ervaring dat er daarna nog ontzettend veel moet gebeuren voor de patiënt er baat bij heeft. De toepassing van kennis wordt pas concreet in richtlijnen en innovaties. Richtlijnen en innovaties betekenen pas wat voor patiënten, als ze worden toegepast in de praktijk. Juist door onze krachten te bundelen en samen te werken, kunnen we grote stappen maken”, aldus prof. dr. Roos-Hesselink.

Verder verheugt Roos-Hesselink zich erg om zich persoonlijk in te zetten voor talentontwikkeling. “Als de toponderzoekers en bestuurders van de toekomst elkaar in zo een landelijk programma al vroeg in hun carrière leren kennen, dan biedt dat niet te onderschatten kansen. Daar geloof ik sterk in.”

Namens de Erasmus MC Thorax Foundation willen wij prof. dr. Jolien Roos-Hesselink van harte feliciteren met deze mooie functie!

Bron: Professor Jolien Roos-Hesselink new managing-director DCVA (dcvalliance.nl)