Koninklijke onderscheiding voor Felix Zijlstra

5 juli 2022

Prof. dr. Zijlstra, afzwaaiend afdelingshoofd Cardiologie, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bijzondere verdiensten voor wetenschap en maatschappij. De bijbehorende versierselen kreeg hij tijdens zijn afscheidssymposium opgespeld door burgemeester Aboutaleb.

In de afscheidsrede bedankte Zijlstra de symposiumsprekers voor hun lovende woorden, maar tegelijkertijd had hij ook commentaar op die woorden. Zijlstra: ‘Al mijn verdiensten en prestaties waar de sprekers aan refereerden, zijn eigenlijk team efforts. Daarom dank ik van harte de verpleegkundigen, de technici, de secretariële ondersteuning, de dokters met wie ik mocht samenwerken. En niet in de laatste plaats te patiënten.’