Gezondheidsstudenten In De Samenleving (GIDS) verbindt studenten met de samenleving en andersom, door studenten en maatschappelijke projecten aan elkaar te koppelen. GIDS werkt hierin nauw samen met de Gemeente Rotterdam.

GIDS heeft financiële middelen nodig om te kunnen draaien. Het GIDS bestuur heeft een parttime aanstelling voor het uitvoeren van hun taken. Daarnaast zijn er student-projectleiders die voor hun extra verantwoordelijkheden een vergoeding krijgen. Verder zijn er kleine kosten voor activiteiten met de GIDS- studentenpool, om ervoor te zorgen dat alle studenten de juiste begeleiding krijgen. Tot slot zijn er ook kosten voor promotiemateriaal en het beheer van onze website.

De Erasmus MC Foundation zet zich in om de studenten van GIDS te ondersteunen in hun ambities. Elke bijdrage is van grote waarde. Met uw donatie kunnen impactvolle projecten worden gedaan: u draagt bij aan een gezondere samenleving en een generatie maatschappelijk betrokken zorgprofessionals.

Als je ziek bent, ga je naar de dokter. Als je nog niet ziek bent, heb je niets met dokters te maken. Of toch wel? 80% van de gezondheidsuitkomsten van patiënten wordt bepaald door factoren buiten het ziekenhuis. Het gaat hierbij om factoren zoals educatie, leefstijl, werk, laaggeletterdheid, leefomgeving en armoede. Zo kan armoede bijvoorbeeld leiden tot een laag geboortegewicht en vroeggeboorte, welke beide weer hun eigen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Gezondheidsstudenten In De Samenleving (GIDS) verbindt studenten met de samenleving en andersom. Later als arts en nu als geneeskundestudent, nemen zij een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de mensen in de samenleving. Door middel van maatschappelijke projecten leren geneeskundestudenten meer over verschillende determinanten van gezondheid. GIDS werkt nauw samen met de Gemeente Rotterdam.

Helpt u mee?

Samen staan we elke dag voor de opgave om aandoeningen beter te begrijpen, eerder te voorspellen, beter te behandelen en liever te voorkomen. Wij geloven dat onderzoek deze zorg, en daardoor de gezondheid van mensen, beter maakt. Daarom zetten wij ons samen met onze donateurs in om dit onderzoek in het Erasmus MC mogelijk te maken.

Omdat het altijd beter kan.
Altijd beter moet.
En onderzoek beter maakt.

Dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we alleen mogelijk maken met hulp van partners en donateurs. Helpt u ook mee?