Psychiatrische aandoeningen bij jongeren voorkomen

Cyberpesten

Onderzoek naar de rol van sociale media bij het ontstaan van psychiatrische aandoeningen

Het fonds Psychiatrische aandoeningen ondersteunt wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC. Het project cyberpesten is een promotieonderzoek van vier jaar voor een jonge onderzoeker. Het benodigde bedrag is 250.000 euro.

Pesten via de sociale media

Het komt steeds vaker voor dat het pesten gebeurt via het internet, telefoon of via een tablet. Voorbeeld van cyberpesten is als iemand valse berichten plaatst op sites, zoals facebook of twitter. Pesten op deze manier is heel erg vervelend, want het houdt niet op als je niet meer op school bent, maar kan altijd doorgaan. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Eerder onderzoek laat zien dat slachtoffers van cyberpesten meer symptomen van depressie, stress en angst vertonen dan slachtoffers van klassiek pesten. Binnen de iBerry study brengt de onderzoeksgroep profielen van slachtoffers en daders van cyberpesten in kaart en onderzoeken ze wat de gevolgen hiervan zijn.

Nina Grootendorst-Van Mil

Nina Grootendorst-Mill is psychiater in het Erasmus MC en projectleider van de iBerry Study.

Lees meer over Nina

De IBerry Study: onderzoek naar kwetsbare jongvolwassenen

Psychiatrische stoornissen kunnen mensen heel ziek maken. Dat is niet alleen ingrijpend voor de patiënten zelf, maar ook voor onze samenleving. Dit komt doordat deze stoornissen veel voorkomen en vaak een chronisch beloop hebben. Wat niet veel mensen weten, is dat psychiatrische stoornissen vaak al op jonge leeftijd starten. Het is daarom van belang het onderzoek te richten op de jongvolwassenen om te voorkomen dat zij psychiatrische stoornissen (verder) ontwikkelen. De iBerrry Study is een cohort van 1.000 jongvolwassenen uit Rotterdam en omgeving. In iBerry Study wordt onderzocht wat het effect is van de zorg, sociale media, slaap, pijn en armoede op de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen.

Viola van Bohemen-Welter

Wilt u meer weten over dit project of overweegt u een grote donatie? Neem dan gerust contact op: 010 703 48 02 of v.vanbohemen@erasmusmc.nl.

Naar ons team