Elk jaar krijgen bijna 50.000 Nederlanders een beroerte. De kans op een beroerte neemt toe met de leeftijd. Maar ook jonge mensen worden getroffen: ruim drie op de tien patiënten is jonger dan 60 jaar. Beroerte is een verzamelnaam voor drie aandoeningen: een herseninfarct, een hersenbloeding en een hersenvliesbloeding.

In het Erasmus MC Stroke Center werken specialisten, onderzoekers en verpleegkundigen samen om tot een betere behandeling te komen voor patiënten die een beroerte hebben gehad.

Een beroerte heeft een grote impact. Patiënten kunnen levenslang last blijven houden van bijvoorbeeld verlamming, gevoelsstoornissen of spraakproblemen. Maar ook als deze klachten herstellen, kunnen patiënten nog steeds de onzichtbare gevolgen van een beroerte ervaren, zoals vermoeidheid en depressie.

Dé kans om patiënten een beter en langer leven te bieden, ligt in het wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt in het Stroke Center onderzoek gedaan naar nieuwe geneesmiddelen, de meest effectieve behandeling en het voorkómen van beroertes.

In het Erasmus MC Stroke Center werken specialisten, verpleegkundigen en onderzoekers samen om tot een optimale behandeling te komen. Het Stroke Center wil patiënten de beste behandeling bieden en de best mogelijke kwaliteit van leven  na een beroerte.

Wouter van der Steen onderzoekt hoe de katheterbehandeling van een herseninfarct verbeterd kan worden. Voor veel patiënten met een groot herseninfarct is deze ingreep heel erg effectief, maar helaas is er ook een groep die ondanks de ingreep toch invalide raakt of zelfs overlijdt. Zijn onderzoek (MR CLEAN MED) is er op gericht om de kans op herstel na de ingreep te vergroten.

Vraag 1: Kun je wat vertellen over de MR CLEAN MED studie en wat interessante waarnemingen zijn geweest binnen deze studie?

“De MR CLEAN-MED studie is een studie naar het effect en de veiligheid van het gebruik van bloedverdunners (aspirine of heparine) tijdens de katheterbehandeling van een herseninfarct. De studie is gestart, omdat het onbekend was of de voordelen van het gebruik van deze middelen tijdens de katheterbehandeling van een herseninfarct opwegen tegen het mogelijk verhoogde risico op een hersenbloeding. Door deze onzekerheid zijn hier geen richtlijnen voor en is er een grote praktijkvariatie. Tijdens de studie is gebleken dat het via het infuus toedienen van aspirine of heparine tijdens de ingreep het risico op een ernstige hersenbloeding vergroot, zonder dat er een gunstig effect is op het herstel.”

Wouter van der Steen

Vraag 2: Welke gevolgen hebben de resultaten voor patiënten?

“De resultaten van de studie zijn erg belangrijk. Doordat we nu weten dat de voordelen van het gebruik van aspirine of heparine tijdens de katheterbehandeling niet opwegen tegen de nadelen kunnen we adviseren om deze middelen tijdens de ingreep ook niet meer te gebruiken. We verwachten dat dit advies ook in internationale richtlijnen opgenomen zal worden.  Hierdoor kan wereldwijd een groot aantal ernstige hersenbloedingen voorkomen worden, waardoor de behandeling veiliger wordt en de kans op herstel groter.”

Vraag 3: Waarom is werken in de wetenschap belangrijk voor jou?

“Mijn belangrijkste drijfveer in mijn studie en werk is altijd geweest om andere mensen te helpen. Tijdens mijn studie geneeskunde heb ik hierbij een fascinatie voor de hersenen en het zenuwstelsel gekregen. Het leukste van mijn werk als arts-onderzoeker vind ik dat ik deze fascinatie voor de neurologie kan combineren met de gedachte dat ik wereldwijd de kennis over de behandeling van een herseninfarct kan verbeteren. Hiermee probeer ik een impact op de wereldwijde gezondheid te hebben. “

Vraag 4: Wat zou je nog meer willen onderzoeken?

“Nu de MR CLEAN-MED studie is afgerond blijven er nog wel vragen over het gebruik van aspirine en heparine tijdens de katheterbehandeling openstaan. Bijvoorbeeld de vraag of er bepaalde patiënten zijn waarbij de middelen mogelijk wel veilig en effectief zijn. Of de vraag of de middelen bij het gebruik van lagere doseringen wel veilig en effectief zijn. Ik zal mij hier nog verder in verdiepen. Daarnaast onderzoek ik wat de invloed van een hersenbloeding na een katheterbehandeling op het herstel is en hoe we deze bloedingen kunnen voorspellen en voorkomen. Met deze kennis zouden we de behandeling nog veiliger en effectiever kunnen maken.”

Helpt u mee?

Samen staan we elke dag voor de opgave om aandoeningen beter te begrijpen, eerder te voorspellen, beter te behandelen en liever te voorkomen. Wij geloven dat onderzoek deze zorg, en daardoor de gezondheid van mensen, beter maakt. Daarom zetten wij ons samen met onze donateurs in om dit onderzoek in het Erasmus MC mogelijk te maken.

Omdat het altijd beter kan.
Altijd beter moet.
En onderzoek beter maakt.

Dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we alleen mogelijk maken met hulp van partners en donateurs. Helpt u ook mee?

Onderzoeken naar beroertes in het Erasmus MC

Behandeling van hersenbloedingen

Dr. Ruben Dammers doet onderzoek naar een betere behandeling van hersenbloedingen.

Lees meer

Beroertes voorkomen en beter in beeld brengen

Verharding van de slagaders die de hersenen van bloed voorzien is wereldwijd de voornaamste risicofactor voor een beroerte.

Lees meer