Nalaten

Betekenisvol zijn voor de volgende generatie

Het Erasmus MC in mijn testament

Meer dan 20 jaar geleden kreeg Herman van Hienen een nieuw hart in het Erasmus MC. In het begin vond hij het geen prettig idee, zo’n vreemd hart. Maar de cardiologen stelden hem gerust, ‘het is nu uw hart meneer Van Hienen’. Hij is de artsen nog steeds dankbaar en wil nu graag iets terug doen. Na overleg met zijn vrouw en dochter besloot meneer Van Hienen het Erasmus MC op te nemen in zijn testament.

Samen sterk voor de volgende generaties

Nalatenschappen zijn voor de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek onmisbaar: het bestrijden van ziektes is namelijk niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een traject van vallen en weer opstaan, van stap voor stap meer kennis vergaren om onze gezamenlijke ambitie waar te maken: “een gezonde toekomst voor iedereen”.

Een van de manieren om hier aan bij te dragen is het opnemen van de Erasmus MC Foundation in uw testament. Over een schenking via het testament hoeft geen belasting betaald te worden.

Er zijn verschillende manieren waarop u aan de Erasmus MC Foundation of aan één van de fondsen kunt nalaten:

  1. Testament: u kunt de Erasmus MC  Foundation opnemen in uw testament en erfgenaam maken van uw nalatenschap.

  2. Erfstelling: u kunt een bepaald percentage van de erfenis, zoals vastgelegd in een notariële akte, ten gunste laten komen van het Erasmus MC.

  3. Legaat: u kunt een vastgesteld bedrag of goederen ten gunste laten komen van het Erasmus MC.

Meer weten?

Een testament moet altijd opgesteld door een notaris.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met:

Leonore Tuijt
010 – 70 34 802
foundation@erasmusmc.nl

Ook uw eigen notaris kan u infomeren over nalaten, schenken en het opstellen van een testament.