Lintje voor RvT-lid prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg

Bijzonder trots zijn wij op prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg om haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij is lid van de Raad van Toezicht van de Erasmus MC Foundation. Mevrouw Mellema kreeg de versierselen opgespeld bij haar afscheid als deeltijd-hoogleraar Familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden. Locoburgemeester van Leiden Fleur Spijker reikte de onderscheiding uit.

Mevrouw Mellema is van 2008 tot en met 2017 lid geweest van het bestuur van de Daniel den Hoed Stichting. Toen de Daniel den Hoed Stichting in 2018 fuseerde met het Erasmus MC Vriendenfonds tot Stichting Erasmus MC Foundation, is mevrouw Mellema toegetreden tot de raad van Toezicht. In december 2021 is zij verkozen voor een tweede termijn.

Met haar kennis van zaken, ervaring, organisatiesensitiviteit en niet-aflatende inzet draagt mevrouw Mellemal op een belangrijke wijze bij aan de doelstellingen van de Erasmus MC Foundation, namelijk een betere toekomst voor mensen met kanker, hart- en vaatziekten, dementie of een ander ziektebeeld.

Samen voor een gezonde toekomst!