Hormoontherapie ook voor NET patiënten zonder hormoonantennes

In het Erasmus MC Centrum voor Neuro-endocriene tumoren (NET) werkt een team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en onderzoekers aan de meest optimale en persoonlijke zorg voor patiënten met Neuro-endocriene tumoren.

Er is onderzoek nodig naar nieuwe behandelmethoden, afgestemd per persoon, om een betere prognose en kwaliteit van leven te bieden aan NET patiënten.

Neuro-endocriene tumoren (NET) van de long en het maagdarmstelsel zijn zeldzame vormen van kanker, waardoor er relatief weinig behandelopties zijn. In het Erasmus MC vind momenteel onderzoek plaats naar hormoonantennes. 

Klassieke chemotherapie blijkt helaas voor een groot deel van patiënten met NET niet werkzaam. Echter, als de tumor bepaalde antennes voor hormonen bevat – zogenaamde somatostatine receptoren – dan kunnen patiënten wel behandeld worden met hormonale therapie. Dit kan een overlevingswinst van meerdere jaren geven.

Helaas bevat de NET bij een deel van de patiënten deze hormoonreceptor niet, waardoor zij geen hormonale therapie kunnen ontvangen en hun vooruitzichten slechter zijn. Er zijn nieuwe behandelmogelijkheden nodig voor patiënten met een NET die geen specifieke hormoonantennes bevatten.

DNA van de tumorcel activeren voor aanmaak hormoonreceptoren

In het laboratorium Neuro-endocrinologie van het Erasmus MC is de afgelopen jaren onderzoek gedaan waaruit bleek dat de aanmaak van het eiwit van deze hormoonreceptor gestimuleerd kan worden door DNA van de tumorcel te activeren. Dergelijke aanpassingen rondom het DNA, waarbij het DNA zelf niet wordt gewijzigd, worden epigenetische veranderingen genoemd en vormen een opkomend onderzoeksgebied in de afgelopen 15 jaar.

Het team van het Erasmus MC Centrum voor Neuro-endocriene tumoren.

Uit het onderzoek bleek dat het activeren van het DNA uitgelokt kan worden door het geven van 2 groepen geneesmiddelen. Deze aanpak leidde in gekweekte cellen en in muizen tot een sterke stimulering van hormoonreceptoren op de tumorcellen. Deze strategie zou bij NET patiënten kunnen leiden tot het vermeerderen van het aantal hormoonreceptoren in hun tumoren. Dit zou deze patiënten vervolgens geschikt kunnen maken voor hormonale therapie, waarbij in potentie meerdere levensjaren gewonnen zouden kunnen worden.

Doelstelling

De onderzoeksgroep bestudeert verschillende mogelijkheden om bij patiënten met een NET zonder hormoonreceptoren, waarvoor nu dus geen behandeling mogelijk is, het DNA te activeren. Het doel is om te kijken of de hoeveelheid hormoonreceptoren op hun tumoren gestimuleerd kan worden, zodat zij daarmee in aanmerking komen voor hormonale therapie, met potentieel een overlevingswinst van meerdere jaren.

Het vraagt veel tijd en het kost veel geld om, na alle laboratoriumstudies en een eerste start met een kleine groep patiënten, dit onderzoek uiteindelijk voor een grote groep patiënten uit te voeren. Daarom is alle steun van grote waarde.

NET onder een microscoop

Hormoontherapie voor NET patiënten