GEDRAGSCODES & KLACHTENPROCEDURE

Klachtenprocedure

De Erasmus MC Foundation hanteert een protocol voor de klachtenbehandeling. U kunt hierbij denken aan klachten over de dienstverlening, communicatie of activiteiten. Elke klacht stelt ons in de gelegenheid ons werk toe te lichten en ons werk in het vervolg beter te doen. Lees hier verder.

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het Erasmus MC, kijk dan hier.

Gedragscodes

De Erasmus MC Foundation hecht grote waarde aan transparantie en naleving van gedragsregels en wetgeving van de goede doelen branche.

Wij zijn sinds 1 december 2019 een ‘erkend goed doel’ conform de CBF Erkenning Goede Doelen.

Hierin zijn o.a. de richtlijnen rondom Financieel beheer, de beloningsregels voor de directeur en de richtlijnen voor Goed bestuur vastgelegd en uiteraard houden wij ons hieraan.

Lees hier meer over ons ‘Erkend Goed Doel’ paspoort en over onze ANBI status.

Voor onze verslaglegging houden wij de richtlijn RJ650 aan.

Annette Aué-Nugteren

Annette Aué-Nugteren
Secretariaat

Heeft u een vraag of een klacht? Neem dan contact met ons op.