Gedragscodes & Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De Erasmus MC Foundation hanteert een protocol voor de klachtenbehandeling. U kunt hierbij denken aan klachten over de dienstverlening, communicatie of activiteiten. Elke klacht stelt ons in de gelegenheid ons werk toe te lichten en ons werk in het vervolg beter te doen. Lees hier verder.

Richtlijnen en gedragscodes

De Erasmus MC Foundation hecht grote waarde aan transparantie en naleving van gedragsregels en wetgeving van de goede doelen branche.

Annette Aué-Nugteren

Heeft u een vraag of een klacht. Neem dan gerust contact op met ons kantoor: foundation@erasmusmc.nl of 010 703 48 02.

Naar ons team