De impact van sport op het kinderlichaam

Steeds meer kinderen lopen sportblessures op. Mogelijk komt dit enerzijds doordat kinderen steeds minder bewegen en daardoor een slechtere motoriek ontwikkelen. Aan de andere kant zien we dat sportende kinderen dit steeds intensiever doen. Hierdoor is er meer risico op overbelastingsblessures.

Er is nog zeer weinig bekend over de impact van (top)sport op het groeiende lichaam, daarom willen we een onderzoeksproject starten om dit beter te begrijpen. We hebben het plan om gegevens over groei en ontwikkeling van kinderen gestandaardiseerd te verzamelen. We willen metingen uitvoeren om de kwaliteit van het skelet-/spierstelsel te kunnen beoordelen. Ook zullen we de jonge sporters in de loop van de tijd volgen, om te weten of er blessures optreden. Hierdoor kunnen we de invloed van sport op het groeiende lichaam in kaart brengen en relateren aan het ontstaan van blessures. Dit helpt ons om in de toekomst betere adviezen te kunnen geven over de behandeling van blessures.

We kunnen deze blessures bij het sportende kind mogelijk zelfs gaan voorkomen.