Dr. Janne Papma wint Young Outstanding Researcher Award

Dr. Janne Papma heeft de Young Outstanding Researcher Award van Alzheimer Nederland ontvangen. De award is een talentprijs voor veelbelovende onderzoekers op het gebied van dementie in Nederland. Janne is onderzoeker op de afdeling Neurologie van het Erasmus MC. Naar aanleiding van haar gewonnen award hebben we haar een paar vragen gesteld over haar onderzoek.

Wat ga je met de gewonnen talentprijs ‘Young Outstanding Researcher’ doen?

Janne: ‘Ik ga mijn onderzoek naar gedragsveranderingen bij mensen met de ziekte van Alzheimer verder voortzetten. We willen graag meer inzicht krijgen in gedragsveranderingen in de thuissituatie, vooral, wanneer deze voorkomen, of ze constant voorkomen, of juist af en toe, en of we oorzaken voor deze gedragsveranderingen kunnen vinden. Gedragsveranderingen bij de ziekte van Alzheimer zijn afhankelijk van de ziekte, maar ook van de omgeving van een persoon met dementie en de interactie met de mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan een hele drukke omgeving waar de televisie constant aanstaat. Of een situatie waarin de mantelzorger veel van de persoon met dementie vraagt. Hier gaan wij verder onderzoek naar doen in de thuissituatie.’

Wat houdt het onderzoek in en waarom is dit onderzoek belangrijk?

In het onderzoek gaan wij met behulp van een app onderzoeken wanneer de gedragsveranderingen voorkomen en waaraan deze gerelateerd zijn. We vragen dan meerdere keren per dag aan de mantelzorger om aan te geven of er gedragsveranderingen speelden, en wat precies de situatie was. Op deze manier hopen we nieuwe aanknopingspunten te vinden voor persoonsgerichte behandeling en voorlichting.

Hoe denk je dat de uitkomst van het onderzoek invloed kan hebben in de praktijk?

De uitkomsten van mijn onderzoek kunnen gebruikt gaan worden in de praktijk. We kunnen een behandeling gaan ontwikkelen die zich richt op factoren in de omgeving van de persoon met dementie die we kunnen aanpassen. Daarnaast is het belangrijk om mensen voorlichting te geven over deze symptomen en wat ermee samenhangt.

Wat vind je leuk aan je werk en wat is je drijfveer?

Janne:‘Ik vind mijn werk leuk omdat ik iets kan betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Veel van het onderzoek dat ik doe kan direct gebruikt worden in de praktijk, de diagnostiek en de periode na de diagnose.’ Mijn drijfveer is het werken met een team van enthousiaste en getalenteerde onderzoekers en onderzoeksmedewerkers aan kwesties die de huidige generatie mensen met dementie aangaan aldus Papma.

Alzheimercentrum Erasmus MC

In het Alzheimercentrum wordt gewerkt aan excellente diagnostiek, goede zorg na de diagnose en wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling en preventie van dementie.