Onderzoek in het Alzheimercentrum Erasmus MC

Dementie-onderzoek is letterlijk van levensbelang 

In Nederland leven ruim 290.000 mensen met dementie. Alzheimer is de meest voorkomende vorm. Naar verwachting stijgt het aantal mensen met dementie de volgende 25 jaar met 280.000 tot 340.000 patiënten. Dementie is nog steeds een dodelijke ziekte. Daarom is onderzoek naar de oorzaken van dementie en een betere behandeling van levensbelang. In het Alzheimercentrum Erasmus MC loopt een groot aantal onderzoeksprojecten, onder meer naar Alzheimer, Frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.

Het Alzheimercentrum Erasmus MC

In het Alzheimercentrum Erasmus MC wordt gewerkt aan excellente diagnostiek, goede zorg na de diagnose en wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling en preventie van dementie. Als Alzheimercentrum zijn de artsen er voor patiënten met elke vorm van dementie of een verdenking daarop. De artsen geven patiënten en hun naasten zo goed en zo snel mogelijk duidelijkheid over hun klachten en begeleiden hen hierbij. Met wetenschappelijk onderzoek verbeteren zij de zorg voor de patiënt met een vorm van dementie en komt een behandeling van dementie dichterbij.

Helpt u mee?

Samen staan we elke dag voor de opgave om aandoeningen beter te begrijpen, eerder te voorspellen, beter te behandelen en liever te voorkomen. Wij geloven dat onderzoek deze zorg, en daardoor de gezondheid van mensen, beter maakt. Daarom zetten wij ons samen met onze donateurs in om dit onderzoek in het Erasmus MC mogelijk te maken.

Omdat het altijd beter kan.
Altijd beter moet.
En onderzoek beter maakt.

Dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we alleen mogelijk maken met hulp van partners en donateurs. Helpt u ook mee?

Onderzoek naar dementie

Frontotemporale dementie (FTD)

Om patiënten met FTD beter te behandelen, willen artsen van het Alzheimercentrum Erasmus MC onderzoek doen, zodat ze de diagnostiek en begeleiding kunnen verbeteren voor patiënten met erfelijke én niet-erfelijke FTD.

Steun dit onderzoek

Vasculaire dementie beter behandelen

Met dit onderzoek maakt het Alzheimercentrum Erasmus MC zich sterk voor betere herkenning en behandeling van hart- en vaatziekten als vast onderdeel van de diagnose in de geheugenpolikliniek. Niet alleen in het Erasmus MC, maar ook ver daarbuiten.

Steun dit onderzoek

Gepersonaliseerde post-diagnostische zorg

Het Alzheimercentrum van het Erasmus MC start een tweejarig project om gepersonaliseerde post-diagnostische zorg aan te bieden vanuit het ziekenhuis zelf, met als doel deze verder te ontwikkelen én te onderzoeken.

Steun dit onderzoek

Uitgelicht

“Mooi dat haar werk anderen blij gaat maken”

Wezens die doen denken aan mensen, maar het niet zijn. Dieren met een eigenzinnige vorm. Droomwerelden, heldere kleuren en visioenen, geïnspireerd door ervaringen uit het echte leven. Dat is het werk van beeldend kunstenaar Caroline van der Vegt. Zij overleed in 2021 aan Alzheimer. Haar echtgenoot Dick de Bruijn veilt een groot deel van haar werk en schenkt de opbrengst aan Alzheimeronderzoek.

Lees meer

Nieuwe multiculturele taal- en geheugentesten voor dementie

Met nieuwe taal- en geheugentesten kan de diagnose dementie nauwkeuriger worden gesteld bij mensen met een multiculturele achtergrond. Neuropsycholoog Sanne Franzen ontwikkelde de testen samen met collega’s en beschrijft ze in haar proefschrift.

Lees meer

Dementie: van oorzaken naar behandeling

Tijdens het webinar werd o.a. ingegaan op factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer, wat we kunnen doen om de kwaliteit van leven van patiënten en naasten zo hoog mogelijk te houden en de zoektocht naar een medicijn om de ziekte te voorkomen.

Bekijk webinar

Erfeljkheid bij dementie

Tijdens het webinar werden verschillende onderwerpen besproken rondom erfelijkheid bij dementie. Er werd o.a. uitleg gegeven over erfelijkheid bij dementie, de begeleiding bij genetisch onderzoek en wat wij over erfelijkheid kunnen leren van wetenschappelijk onderzoek.

Bekijk webinar