Create4Care

Verpleging ontwikkelt zorginnovaties

Verpleegkundigen creëren zelf de slimste oplossingen

Verpleegkundigen komen vaak praktische problemen tegen die ze zelf provisorisch oplossen. Veel van die problemen kunnen definitief worden opgelost dankzij hun slimme (technische) voorstellen. In het Erasmus MC kunnen zowel medewerkers als studenten in de Create4Care studio werken aan door hen bedachte zorginnovaties. Hierbij is een nauwe samenwerking met de Hogeschool Rotterdam.

Om deze zorginnovaties te ontwikkelen is geld nodig. Met uw steun draagt u direct bij aan waardevolle verbeteringen in het werk van verpleegkundigen.

Prof. dr. Diederik Gommers

“Help verpleegkundigen met het bieden van praktische oplossingen in hun belangrijke én zware werk”

Doneer

Create4Care lost praktijkproblemen op

De innovaties verlichten vooral fysiek belastende, ergonomisch onhandige en veelvuldig herhaalde handelingen, waardoor ze dagelijks werken in de zorg minder zwaar maken.
  1. Een zorgmedewerker legt het praktijkprobleem voor.
  2. Vierdejaars studenten van Hogeschool Rotterdam werken samen met de verpleegkundigen een prototype uit. Daarnaast kunnen medewerkers zelf werken aan een innovatie, met ondersteuning van technische coaches.
  3. Na optimalisering van prototypes volgt een realistische uitwerking, zoals in de vorm van een 3D-geprint prototype.
  4. Een technische- en de ziekenhuishygiënische dienst beoordelen dit prototype.
  5. Als het prototype voldoet, bestelt het ziekenhuis een of meerdere professioneel gemaakte producten voor implementatie.
  6. Het Technology Transfer Office van het Erasmus MC scout beloftevolle innovaties voor valorisatie (kennis weer inzetten in de maatschappij).
  7. De innovatie wordt in een (wetenschappelijk) artikel beschreven.

Wilt u meer weten over de projecten waaraan Create4Care wil beginnen zodra er financiering is? Neem dan contact met ons op.

Dr. Leonore Tuijt

Wilt u meer informatie over dit project of overweegt u een grote donatie? Neem dan gerust contact op: l.tuijt@erasmusmc.nl of 010 703 48 02.

Mail Leonore

Projecten