Onderzoek naar endeldarmkanker

In Nederland krijgen jaarlijks 3.500 mensen endeldarmkanker (ook wel rectumkanker genoemd). Na de standaard behandeling (eventuele voorbehandeling en een operatie) komt nog steeds bij ongeveer 30% van de patiënten de kanker terug. Meestal op andere plekken in het lichaam.

Kortgeleden is ontdekt dat bepaalde stukjes DNA in het bloed kunnen voorspellen of endeldarmkanker terugkomt. Deze stukjes DNA komen uit de tumor en worden ook wel circulerend tumor DNA (ctDNA) genoemd). Artsen in het Erasmus MC willen onderzoeken of extra chemotherapie de overleving van endeldarmkanker verbetert bij patiënten die ctDNA in het bloed hebben na de standaard behandeling. Dit om te voorkomen dat de patiënten weer ziek worden.

Verloop van het onderzoek

In deze studie worden patiënten met ctDNA in het bloed in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt de extra chemotherapie, de andere groep niet. Deze laatste groep behoort dan tot de reguliere behandelgroep zoals we deze nu kennen. Om significante resultaten te behalen zullen 1.400 patiënten meedoen aan deze studie. De studie duurt ongeveer 5 jaar.

Belang van het onderzoek

Uitkomsten van deze studie kunnen de huidige behandelwijzen wereldwijd doen verschuiven naar een meer op maat gesneden behandeling van deze patiëntengroep; het zal resulteren in minder terugkerende ziekte en tegelijkertijd de hoeveelheid onnodige toxiciteit beperken bij patiënten met een laag risico op terugkeer van de ziekte.

DNA is de drager van ons erfelijk materiaal. DNA komt voor in elke cel van ons lichaam. Het bepaalt voor het grootste deel wat er gebeurt in ons lichaam. Een gen is een stukje van het DNA. Voor elk gen is de volgorde van de bouwstenen weer verschillend. Elk gen heeft zo zijn eigen code. Daardoor is het DNA per persoon uniek.

Ons DNA kan ons vertellen welke ziekten en aandoeningen erfelijk kunnen zijn. Komt er een erfelijke ziekte in je familie voor? Dan kun je je daarop laten testen bij de arts. Kanker kan ook erfelijk zijn. Er zit dan een afwijking in een bepaald gen. Lees verder over kanker en erfelijke aanleg.

De Erasmus MC Foundation organiseert jaarlijks verschillende sportieve evenementen om daarmee wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC mogelijk te maken. Met de Run4DanielSwim4Daniel en Tour for Life wordt dit belangrijke onderzoek naar endeldarmkanker mogelijk gemaakt.

Kanker is een ziekte die diep ingrijpt in het leven van patiënten en naasten. De mensen die werken in het Erasmus MC Kanker Instituut worden ook, op een heel andere wijze, geraakt door kanker. De artsen en onderzoekers zetten zich maximaal in voor een gezonde samenleving, voor een waardig leven met of zonder kanker, voor nu en toekomstige generaties. Daarom hebben wij samen met artsen en onderzoekers de professionele krachten gebundeld in het Erasmus MC Kanker Instituut.

In 2018 zijn alle zorg en onderzoek uit ‘de Daniel’ verhuisd van de Groene Hilledijk naar de centrumlocatie van het Erasmus MC. Alle zorg, behandeling en onderzoek onder één dak van het nieuwe ziekenhuis. Sinds de verhuizing zijn alle verbindingen met andere afdelingen van Erasmus MC verder versterkt. Alle knowhow en innovaties van de specialismen in het Erasmus MC worden aangewend voor de kankerpatiënt. Niet alleen specialismen die alleen of voornamelijk gericht zijn op patiënten met kanker, maar ook bijvoorbeeld afdelingen zoals cardiologie, verloskunde en psychiatrie werken samen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk in te kunnen zetten. De patiënt moet er baat bij hebben, is het uitgangspunt.

Bezoek de website van het Erasmus MC Kanker Instituut voor meer informatie.

Lees hier meer over de historie van het Erasmus MC Kanker Instituut.

Prof. dr. Kees Verhoef

Prof. dr. Kees Verhoef, hoofd Oncologische en Gastro-intestinale Chirurgie in het Erasmus MC

Hoofdonderzoeker

Swim4Daniel 2024

Helpt u mee?

Samen staan we elke dag voor de opgave om aandoeningen beter te begrijpen, eerder te voorspellen, beter te behandelen en liever te voorkomen. Wij geloven dat onderzoek deze zorg, en daardoor de gezondheid van mensen, beter maakt. Daarom zetten wij ons samen met onze donateurs in om dit onderzoek in het Erasmus MC mogelijk te maken.

Omdat het altijd beter kan.
Altijd beter moet.
En onderzoek beter maakt.

Dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we alleen mogelijk maken met hulp van partners en donateurs. Helpt u ook mee?