Doelen en activiteiten

De Gerrit Jan Mulder Stichting telt zich ten doel om de contacten en de uitwisseling van informatie tussen wetenschappelijke onderzoekers te bevorderen. Dit proberen zij vooral te bereiken door:

  • De GJM-Reisbeurs: het verschaffen van gedeeltelijke financiële ondersteuning aan medisch studenten van de Erasmus Universiteit, die de resultaten van hun masteronderzoek door middel van een voordracht of poster op een internationaal congres presenteren. Aanvragen moeten ten minste twee maanden vóór het betreffende congres worden ingediend per e-mail.
  • De GJM-prijs: deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een medisch student van het Erasmus MC voor zijn/haar afstudeeronderzoek en aan een masterstudent van een van de Erasmus MC research-masteropleidingen voor onderzoek verricht binnen het eerste jaar van de masteropleiding. De selectieprocedure vindt 1x per jaar plaats in het najaar.
  • Junior Med School: in 2006 is het Erasmus MC gestart met de Junior Med School (JMS). De JMS is een mogelijkheid voor excellerende VWO5- en VWO6-scholieren om zich te verdiepen in medisch-wetenschappelijk onderzoek. De Gerrit Jan Mulder Stichting ondersteunt de JMS financieel met een prijs voor het beste onderzoeksverslag. De beoordeling geschiedt door de docenten van de Honours Class en de van Junior Med School zelf.

Om deze doelen en activiteiten mogelijk te maken kunnen wij uw steun goed gebruiken.

Over de stichting

Gerrit Jan Mulder was een bekend docent van de Geneeskundige School te Rotterdam. Mulder heeft zich in de medische wetenschap met name verdienstelijk gemaakt op het gebied van de eiwitchemie. In 1826 werd hij op 24-jarige leeftijd lector aan het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. In 1827, bij de oprichting van de Geneeskundige School te Rotterdam, werd Mulder lector in de Chemie, Pharmacie, Pharmacologie, Botanie, Materia, Medica Zoölogie, Geologie, Mineralogie en Physica. Daarbij had hij nog een geneeskundige praktijk. Van 1840 tot 1868 was hij hoogleraar in de Chemie te Utrecht.

De Gerrit Jan Mulder Stichting bestaat sinds 1971. Zij is opgericht door leden van de toenmalige Medische Faculteit Rotterdam en ook in Rotterdam gevestigd.

Het bestuur bestaat uit:

Dr. T. Cupedo, voorzitter
Prof. dr. I.M.J. Mathijssen, secretaris
Prof. dr. R.W. Hendriks, penningmeester
Prof. dr. A.M.C. van Rossum
Prof. dr. J.J. van den Dobbelsteen
Prof. dr. A.M. Woltman

Gerrit Jan Mulder Stichting
Erasmus MC
Afdeling Hematologie, kamer Ee1314
Postbus 2040
3000 CA  ROTTERDAM
Tel. 010-7043776
Email: GJM-stichting@erasmusmc.nl

Helpt u mee?

Samen staan we elke dag voor de opgave om aandoeningen beter te begrijpen, eerder te voorspellen, beter te behandelen en liever te voorkomen. Wij geloven dat onderzoek deze zorg, en daardoor de gezondheid van mensen, beter maakt. Daarom zetten wij ons samen met onze donateurs in om dit onderzoek in het Erasmus MC mogelijk te maken.

Omdat het altijd beter kan.
Altijd beter moet.
En onderzoek beter maakt.

Dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we alleen mogelijk maken met hulp van partners en donateurs. Helpt u ook mee?