Ieder jaar worden in het Transplantatie Instituut velen lever-, nier-, long- en harttransplantaties uitgevoerd. Dagelijks werken MDL-artsen, internist-nefrologen, cardiologen, longartsen, anesthesisten, intensivisten, chirurgen en revalidatieartsen hard met elkaar samen aan de hoogst haalbare orgaantransplantatie- en revalidatietrajecten. Altijd in samenspraak met de patiënt. Zodat iedereen topzorg krijgt.

Het Erasmus MC Transplantatie Instituut is het grootste centrum in Nederland voor levertransplantaties, niertransplantaties, longtransplantaties en harttransplantaties. Bij volwassenen én kinderen.

Om nóg meer voor patiënten te betekenen, onderzoeken artsen en onderzoekers voortdurend de best mogelijke behandelingen. Samen met hen zoeken wij financiering voor bijvoorbeeld deze onderzoeken:

  • Onderzoek naar de beste onderdrukking van de afstoting van een orgaan op korte én langere termijn. Met medicijnen die zo min mogelijk bijwerkingen geven voor iedere patiënt. Medicijnen voor iedereen op maat.
  • Onderzoek naar nieuwe medicijnen en therapieën. Zoals wanneer een transplantatie niet mogelijk lijkt door te veel antistoffen in het lichaam. Of door een verschil in bloedgroepen.
  • Onderzoek naar meer mogelijkheden om de vitaliteit van een donororgaan te verbeteren om patiënten zo lang mogelijk met een zo goed mogelijk orgaan te laten leven.

Voor alle transplantatie patiënten zou het geweldig zijn als deze onderzoeken snel uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor is nog veel geld nodig. Samen met u willen wij deze onderzoeken mogelijk maken. Help mee, uw steun, groot en klein, is van grote waarde!

Helpt u mee?

Samen staan we elke dag voor de opgave om aandoeningen beter te begrijpen, eerder te voorspellen, beter te behandelen en liever te voorkomen. Wij geloven dat onderzoek deze zorg, en daardoor de gezondheid van mensen, beter maakt. Daarom zetten wij ons samen met onze donateurs in om dit onderzoek in het Erasmus MC mogelijk te maken.

Omdat het altijd beter kan.
Altijd beter moet.
En onderzoek beter maakt.

Dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we alleen mogelijk maken met hulp van partners en donateurs. Helpt u ook mee?

Lof der Geneeskunst

Jaarlijks organiseert het Erasmus MC een gratis lezing: Lof der Geneeskunst. In 2023 stond Lof in het teken van orgaantransplantatie. Tijdens deze gratis publiekslezing van het Erasmus MC vertelden toponderzoekers Marlies Reinders, Robert Porte en Amir Zadpoor u welke medische doorbraken transplantatie mogelijk hebben gemaakt en gaven ze een kijkje in de toekomst.

Onderzoeken in het Erasmus MC Transplantatie Instituut

Niertransplantaties

Nog steeds, ook vandaag de dag, is innovatief en wetenschappelijk onderzoek van het grootste belang. Hierbij is het uiteindelijke doel de kwaliteit van leven van een patiënt met nierfalen zo goed mogelijk te verbeteren.

Lees meer